>>>
> Finansije i investicije > Rast indikatora poslovne klime EU

Rast indikatora poslovne klime EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Rast indikatora poslovne klime EU

U julu 2013. godine, indikator poslovne klime (Business Climate Indicator – BCI) za Eurozonu povećan je za 0,14 poena na 0,53. Procjena posljednje proizvodnje naglo se poboljšala, kao i očekivana proizvodnja i nivo ukupnih porudžbi ocjenjen je pozitivno. Procjena nivoa porudžbi za izvoz i zaliha gotovih proizvoda uglavnom je ostala nepromijenjena.

Rast indikatora poslovne klime

Indikator poslovne klime zasnovan je na desoziniranoj faktorskoj analizi balansa agregata  Eurozone pet mjeselnih pitanja u industrijskom upitniku (iz koje su izostavljene samozapošljavanje i očekivanja prodajnih cijena). Naredni rezultati indikatora poslovne klime biće objavljeni 30. avgusta 2013. godine.

Izvor: Evropska komisija

 

Dodane informacije o ECB

Evropska Centralna Banka (ECB) je centralna banka za 19 država Evropske unije koje su prihvatile euro. Glavni cilj ECB-a je održavanje stabilnosti cijena u eurozoni, kao i očuvanje kupovne moći jedinstvene valute – EUR.

ECB je službena institucija EU koja ima centralnu ulogu u Eurosistemu, kao i, kada je riječ o nadzoru banaka, u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Glavni cilj ECB-a je da služi stanovnicima Evropske unije zaštitom vrijednosti eura i održavanjem stabilnosti cijena.

Upravni savjet je glavno tijelo ECB-a, koje je nadležno za odlučivanje. Čini ga:

  • šestoro članova Izvršnog odbora i
  • guverneri nacionalnih centralnih banaka 19 država euro zone.

Njihove dužnosti su:

  • donošenje smjernica i odluka potrebnih kako bi se osiguralo obavljanje zadataka
  • oblikovanje monetarne politike za eurozonu
  • u sklopu novih dužnosti ECB-a u vezi sa sa nadzorom banaka, donošenje odluka koje se odnose na opšti okvir

meCrnogorskienEnglish available languages

Top