>>>
> Ekonomija Crna Gora > Pravci razvoja Crne Gore 2018-2021

Pravci razvoja Crne Gore 2018-2021

meCrnogorski available languages

Pravci razvoja Crne Gore 2018 – 2021Vlada Crne Gore je donijela Pravce razvoja Crne Gore 2018-2021. godine, koji predstavljaju krovni razvojni implementacioni dokument, kojim je utvrđena vizija socio-ekonomskog razvoja, a što je, između ostalog, bila obaveza Crne Gore, kao zemlje kandidata za članstvo u EU.
Značajne promjene uslova i okvira za vođenje razvojne i ekonomske politike, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou, kao i potreba proširenja vremenskog okvira uslovili su donošenje Pravaca razvoja Crne Gore 2018-2021. godine, a koji se „naslanjaju“ na Pravce razvoja Crne Gore 2015-2018. godine, odnosno na Pravce razvoja Crne Gore 2013-2016. godine. Pri tome, „zadržan“ je strateški cilj, pojedinačni ciljevi i pravci razvoja, utvrđeni u prethodnom periodu, a koji su usklađeni sa strategijom “Evropa 2020”, kao i i odabrane oblasti politika. Preispitana je relevantnost investicija/razvojnih mjera sa aspekta prilagođenosti aktuelnom stanju, kao i njihovog uticaja na jačanje ekonomskog rasta i razvoja, odnosno povećanje konkuretnosti. Istovremeno, detaljno su razrađene strukturne reforme u javnom i realnom sektoru, koje predstavljaju podršku rastu i razvoju ekonomije Crne Gore i jačanju njene konkurentnosti, a preduslov su makroekonomske, odnosno fiskalne stabilnosti.
Pri tome, identifikovane investicije/razvojne mjere, odnosno obim i struktura izvora sredstava po pravcima razvoja odražavaju politiku Vlade Crne Gore, odnosno njeno opredjeljenje da stvori takav ambijent za realizaciju projekata, posebno u sektorima turizam i energetika, koji ne podrazumijeva učešće države u obezbjeđivanju sredstava. Istovremeno, odražava i opredjeljenje Vlade da proširi i unaprijedi saobraćanu infrastrukturu, kao preduslova za ravnomjeran regionalni razvoj, ali i povezivanje sa regionom i šire. Realizacija mjera u okviru pravca razvoja “inkluzivni rast”, zbog njihove prirode, podržava se, odnosno finansira, uglavnom, sredstvima iz Budžeta.
Ovo potvrđuje i činjenica da je, prema projekcijama, od ukupno potrebnih sredstava za realizaciju investicija/razvojnih mjera procijenjenih na 3.458,31 milion eura, obezbijeđeno 3.187,42 miliona eura ili 92,17%. Od ovog iznosa, iz ostalih, odnosno privatnih izvora obezbijeđeno je 58,10%, iz kredita 25,13%, iz državnog budžeta 13,19%, a iz sredstva EU i donacija 1,77%, odnosno 1,66% ukupno raspoloživih sredstava.
Imajući u vidu značaj ovog dokumenta, Vlada Crne Gore je obrazovala Koordinacioni tim za pripremu i praćenje realizacije Pravaca razvoja Crne Gore 2018-2021. godine, koji, pored ostalog, ima zadatak da kontinuirano prati realizaciju Pravaca razvoja i da, u godinama na koje se odnose Pravce razvoja, informiše Vladu o njihovoj realizaciji.

meCrnogorski available languages

Top