>>>
> Finansije i investicije > Rebalans: Budžet CG prilagođen novim okolnostima

Rebalans: Budžet CG prilagođen novim okolnostima

meCrnogorski available languages

Rebalans: Budžet CG prilagođen novim okolnostima

Rebalans: Budžet CG prilagođen novim okolnostima

Vlada Crne Gore je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.
„Pandemija koronavirusa je šok za ekonomiju cijelog svijeta, praktično nema države čija ekonomija ne trpi.  Tokom dva mjeseca je praktično stala cijela svjetska ekonomija, kao što cijeli svijet pravi nove proračune i projekcije tako to radimo i mi u Crnoj Gori. Ovo što mi radimo rade gotovo sve zemlje svijeta – prilagođavaju budžet novim okolnostima“, saopštio je ministar finansija Darko Radunović na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.
Takođe, ministar Radunović je na samom početku svog izlaganja naglasio da se Crna Gora sa ovom krizom suočila u trenutku postignutih pozitivnih rezultata u dijelu konsolidacije javnih finansija o čemu svjedoči kontinuirano smanjenje deficita budžeta kroz značajan rast prihoda u prethodne tri godine i racionalizacija potrošnje kao i stvaranje uslova za opadanje javnog duga.
„Crnogorsku ekonomiju u prethodnim godinama karakterisala su pozitivna ekonomska kretanja koja su rezultirala značajnim rastom BDP-a“, izjavio je ministar finansija  i istakao da su pozitivni trendovi nastavljeni i u 2019. godini te prema preliminarnim podacima Monstata, crnogorska ekonomija je rasla po stopi od 3,6% u 2019.
Poseban akcenat je na turizmu, koji čini 22,4% BDP-a u 2019, i koji će pokazati najveću ranjivost u trenutnim ekonomskim uslovima. Prema projekcijima, procjenjuje se ostvarenje od oko 650 mil.€ prihoda od turizma u 2020, što je oko 450 mil. € manje u poređenju sa prihodima ostvarenim prethodne godine, te govorimo o realnom padu od 40% na godišnjem nivou.
rebalans budžeta crne gore cg ministar finansija darko radunović
„Investicije kao jedna od ključnih odrednica rasta crnogorske ekonomije u proteklih nekoliko godina, takođe će biti pod uticajem nastale situacije, te se očekuje pad stranih direktnih investicija sa 7% BDP-a u 2019. na 5,4% BDP-a u 2020“, rekao je ministar Radunović.
On je dodao da se na osnovu definisanih pretpostavki, realni pad BDP-a za Crnu Goru u 2020. procjenjuje na nivo od 6,8%, dok se u 2021. godini očekuje postepen i djelimičan oporavak i rast ekonomije od 4,9%.
Pozitivni rezultati su, kako je kazao ministar, omogućili uspješnu emisiju crnogorskih euroobveznica po povoljnim uslovima obezbijeđujući finansiranja Budžeta za 2020. godinu već krajem 2019. godine.

Izvorni prihodi budžeta procjenjuju se da će biti niži za 349,37 mil.€ odnosno 17,0% i procjenjuje se da će iznositi 1.705 mil €, odnosno 37% BDP-a.
Ukupna potrošnja u 2020. godini će, i pored dodatnih izdvajanja za podršku privredi kroz dva paketa mjera, iznositi 2.040,88 mil.€ ili 44,3% BDP-a, što je za 63,4 mil.€ ili 3,01% niže u odnosu na prvobitni plan. Ovo prvenstveno uslijed preraspodijele između kategorija na rashodnoj strani budžeta, ušteda u dijelu potrošnje nemandatornog karaktera i očekivanoj nižoj potrošnji kapitalnog budžeta u dijelu realizacije projekta autoputa.
Na osnovu očekivanog nivoa prihoda i rashoda budžeta, planirani nivo deficita budžeta za 2020. godinu iznosi 335,89 mil.€ ili 7,3% procijenjenog BDP-a i u odnosu na prvobitno planirani, veći je za 285,93 mil.€. Za navedeni iznos deficita uvećava se i procjena nedostajućih sredstava u tekućoj godini koja će ukupno iznositi 877.49 mil €.
„Vodimo razgovore sa partnerskim i finansijskim institucijama kako bi se obezbijedio pristup svim raspoloživim kreditnim ili donatorskim sredstvima“, izjavio je ministar i posebno istakao finansijsku podršku koja je obezbijeđena od strane Evropske unije kroz bespovratna sredstva u iznosu od 53 miliona €, a koja će Crnoj Gori biti stavljena na raspolaganje u tekućoj i narednoj godini.
Značajna nedostajuća sredstva za 2020. godinu već su obezbijeđena kroz realizovani aranžman podržan PBG garancijom Svjetske banke bazirane na razvojnim politikama, u iznosu od 250 mil €.
„Sumirajući, kroz razgovore koje trenutno vodimo, i već realizovane aranžmane, očekujemo da ćemo obezbijediti cca 500 mil € koja će se koristiti za pokrivanje nedostajućih sredstava u tekućoj godini i jednim dijelom akumuliranja fiskalne rezerve za potrebe finansiranja obaveza u 2021. godini“, rekao je ministar finansija.
„Shodno navedenom, imajući u vidu plan otplate javnog duga u 2020. godini, kao i potrebe nadomješćivanja nedostajućih sredstava, javni dug u 2020. godini procjenjeno je da će biti na sličnom nivou, u nominalnom iznosu, kao i 2019. godini, odnosno na nivou od 3.798,8 mil €. Međutim, zbog pada BDP-a u 2020. godini, od procjenjenih 6.8 % BDP-a, javni dug očekuje se da će rasti kao procenat BDP-a do iznosa od 82.5% BDP-a“, zaključio je ministar Radunović.
Rebalans Budžeta Crne Gore Rebalans Budžet CG

meCrnogorski available languages

Top