>>>
> Magazin > Menadžment > ReForma – premijerno izdanje časopisa Ministarstva javne uprave

ReForma – premijerno izdanje časopisa Ministarstva javne uprave

meCrnogorski available languages

ReForma – premijerno izdanje časopisa Ministarstva javne uprave

ReForma – premijerno izdanje časopisa Ministarstva javne uprave

Ministarstvo javne uprave pripremilo je prvi broj časopisa “ReForma” koji ima za cilj da podstakne bolju komunikaciju i vidljivost procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori. ReForma označava i prelazak na neku drugu, moderniju i e-formu, prije svega, elektronsku komunikaciju sa građanima i elektronsko pružanje usluga, pa je u tekstovima poseban fokus na digitalizaciji javne uprave.
U ovom broju predstavljene su neke od najvažnijih aktivnosti reforme javne uprave iz prethodnog perioda kroz tekstove o procesu optimizacije javne uprave, digitalizaciji u doba korone, dvogodišnjoj primjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima, lokalnoj samoupravi, novom Zakonu o elektronskoj upravi, projektima Sektorske budžetske podrške EU, aktivnostima u okviru Partnerstva za otvorenu upravu i dr.
Suzana Pribilović, ministarka javne uprave, u uvodnoj riječi časopisa saopštila je da je Ministarstvo javne uprave od svog osnivanja, paralelno sa sprovođenjem aktivnosti u okviru procesa reforme javne uprave, nastojalo da komuncira sa svim našim ciljnim grupama i ovaj proces učini transparentnim. Ona je navela da je komunikacija reforme javne uprave jednako je važna kao i sam proces, jer od dobre (posebno interne) komunikacije često zavise i rezultati u pojedinim segmentima reforme, te da je zato podjednako važna i interna komunikacija prema državnim službenicima koji su nosioci ovog procesa. „Državni službenik je stožer reforme javne uprave, dok je, s druge strane u centru našeg reformskog univerzuma naš građanin i njegove potrebe koje ima pred javnom upravom“ – ocijenila je Pribilović.
reforma
„Posebnu podršku i zahvalnost dugujemo medijima u Crnoj Gori, koji su, otvarajući brojne teme i prateći aktivnosti od samog početka našeg rada, umnogome doprinijeli da reforma javne uprave od tabu teme postane tema o kojoj se svakodnevno govori. Veoma važnu ulogu i podršku ovom procesu daju i nevladine organizacije koje, prateći, analizirajući proces reforme i ukazujući na izazove i nedostatke, pomažu ne samo nama koji smo donosioci odluka, već pospješuju vidljivost ovog procesa kod građana. Vjerujem da je naš zajednički cilj da građanima obezbijedimo upravu koja je servis građana 24/7, kao i punu informisanost i transparentnost rada javne uprave. Stoga sam ubijeđena da ćemo u ovoj sinergiji i udruženim energijama nastaviti da brusimo našu upravu da bude spremna za EU“ – zaključila je ministarka Pribilović.
Časopis “ReForma” je pripremljen u okviru projekta “Efikasna interna i eksterna komunikacija strategije reforme javne uprave”, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo javne uprave Crne Gore, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.
Izvor: MJU

meCrnogorski available languages

Top