>>>
> EU/Politiko > Roming u EU – uspješna priča

Roming u EU – uspješna priča

meCrnogorskienEnglish available languages

Roming u EU – uspješna priča

Od 15 juna 2017. godine upotreba mobilnih telefona bilo gdje unutar Evropske unije košta isto kao i kod kuće. Dugo očekivano ukidanje naknada za roming unutar EU je dogovoren unutar Savjeta EU i Evropskog parlamenta prije 2 godine. Parlament je odigrao presudnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja, kao i jeftinijih maksimalnih veleprodajnih cijena telefonskih usluga, odnosno cijena koje telefonske kompanije naplaćuju jedna drugoj prilikom povezivanja korisnika izvan matične mreže. Mjera omogućava nesmetano korišćenje mobilne mreže u drugoj državi članici EU.

Ukidanje naknada za roming predstavlja jedno od glavnih postignuća jedinstvenog digitalnog tržišta. Od 2007. godine cijene naknada za poruke, pozive i mobilni internet su smanjene za preko 90% kroz niz regulativa Evropske unije. U 2015. godini, Savjet i parlament dogovorili su potpuno ukidanje rominga od 15. juna 2017. godine.

Stoga, sistem “rominga kao kod kuće” (roam-like-at-home, RLAH) je postao stvarnost za sve stanovnike EU koji putuju u drugu državu članicu. Unutar sistema RLAH, korisnici neće morati da preduzmu nikakve dodatne radnje jer se svi mobili operatori obavezni da ga primjenjuju u usluge rominga.  Ono će doprinijeti značajnijem smanjenju troškova građana. Cijene će ostati iste za sve potrošače kao kod kuće.

Međutim, postoje određena ograničenja zbog pravila “fer potrošnje”. Ta pravila se odnose protiv anomalne potrošnje, npr. da bi se izbjegli “stalni korisnici rominga” koji će uvjek koristiti karticu jedne države članice u drugoj zbog nižih cijena usluge a da se skoro nikada ne pojavljuju u matičnoj zemlji.

R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     R o a m i n g     

meCrnogorskienEnglish available languages

Top