>>>
> EU/Politiko > Samit EU-Zapadni Balkan: 3 prioriteta za razvoj, usvojena Sofijska deklaracija

Samit EU-Zapadni Balkan: 3 prioriteta za razvoj, usvojena Sofijska deklaracija

meCrnogorskienEnglish available languages

Samit EU-Zapadni Balkan: 3 prioriteta za razvoj, usvojena Sofijska deklaracija

Samit EU-Zapadni Balkan: 3 prioriteta za razvoj, usvojena Sofijska deklaracija

Šestorka zemalja Zapadnog Balkana (WB6) čine Albanija, BiH, Crna Gora, Srbija, Kosovo* i BJR Makedonija. Radi se o ekonomijama sa 18 miliona stanovnika sa ukupnim BDP-om od 80 milijardi eura. Na početku 21. vijeka, cijeli region Zapadnog Balkana ostvario je prosječni rast od 5,3%. Danas ove ekonomije se suočavaju sa promjenljivim i sporim stopama ekonomskog rasta, visokom nezaposlnošću i odlaskom visokokvalifikovanih kadrova.

Postoje optimistične prognoze po pitanju ubrzanog ekonomskog rasta u budućnosti, koji su zasnovani na izvozu, investicijama i potrošnji. Važno je osigurati dugoročni održivi razvoj u regionu putem političke stabilnosti i odlučnih reformi za budući rast i ulaganja.

Kako bi se navedeno omogućilo, neophodno je da se preduzmu radnje na poljima tri ključna prioriteta:

  1. Jačanje rasta i nivoa investicija kroz javno-privatna partnerstva,
  2. Upotreba digitalnih ekosistema koji su fokusirani na budućnost
  3. Podrška novoj generaciji političkih lidera.
  • (izvor: WEF )

Usvojena SOFIJSKA DEKLARACIJA (2018)

Samit na relaciji EU-Zapadni Balkan održao se  17 maja 2018. godine u Sofiji tokom bugarskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Lideri Evropske unije dogovorili su se o tekstu Sofijske deklaracije, čiji su potpisnici i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana.

Tekst deklaracije:

.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top