>>>
> Finansije i investicije > Sastanak ministra finansija i guvernera CBCG sa delegacijom MMF-a

Sastanak ministra finansija i guvernera CBCG sa delegacijom MMF-a

meCrnogorski available languages

Sastanak ministra finansija i guvernera CBCG sa delegacijom MMF-a

Ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima održali su sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Srikant Sashadri, šef Misije MMF-a za Crnu Goru. Tim MMF-a boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija u skladu sa članom IV Fonda.
Sastanak delegacije MMF-a sa zvaničnicima CBCG i MF-a
Sagovornici su razgovarali o ukupnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na fiskalni i finansijski sektor. Ministar finansija i guverner CBCG prezentovali su predstavnicima MMF-a fiskalne i pokazatelje koji karakterišu bankarski sektor, kao i aktivnosti koje ove institucije sprovode na planu daljeg snaženja javnih finansija i bankarskog sektora.
Predstavnici MMF-a su izložili preporuke čija bi implementacija ojačala otpornost crnogorske ekonomije na spoljne faktore i podržala dinamičniji ekonomski rast i razvoj.

i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f  i m f i m f  i m f  i m f  i m f  i m f i m f  i m f  i m f  i m f  i m f i m f  i m f  i m f  i m f  i m f

meCrnogorski available languages

Top