>>>
> Finansije i investicije > Savjet EU usvojio mjere sprečavanja prevara sa PDV-om

Savjet EU usvojio mjere sprečavanja prevara sa PDV-om

meCrnogorskienEnglish available languages

Savjet je danas usvojio dvije direktive koje će državama članicama omogućiti da vode efikasniju borbu protiv prevara sa porezom na dodatu vrijednost, kao i brže reakcije i primjenu specifičnih mjera u borbi protiv takozvane prevare „poreske vrteške“.

Na sastanku Evropskog savjeta, održanom u maju, među brojnim inicijativama istaknut je značaj pomenutih mjera u cilju bolje borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza i prevara. Slabosti sistema poreza na dodatu vrijednost izlažu države članice prevarama, koje često imaju ozbiljne posljedice po državne trezore, što se naročito odnosi na slučajeve prekograničnih transakcija. Prevare nastaju brzo, što dovodi do situacija koje zahtijevaju hitan odgovor. Čest primjer prevare predstavlja tzv. „poreska vrteška“ putem koje se brzo vrši isporuka bez plaćanja PDV. Države članice su do sada rješavale ovo pitanje izmjenama i dopunama Direktive o porezu na dodatu vrijednost (2006/112/EC) ili ukidanjem određenih odredaba Direktive u pojedinim državama članicama. U oba slučaja neophodan je prijedlog Komisije i jednoglasna odluka Savjeta, što predstavlja proces koji može potrajati nekoliko mjeseci.

Dvije usvojene direktive predstavljaju izmjene i dopune Direktive o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost EU:

  • prva ima za cilj preduzimanje hitnih mjere u slučajevima neočekivanih i masovnih prevara u vezi sa PDV („mehanizam za brzu reakciju”);
  • druga omogućava državama članicama da po izboru i privremeno primijene obrnutu obavezu plaćanja PDV („mehanizam obrnute naplate”) u cilju sprečavanja pojedinih vrsta prevare, naročito tzv. „poreske vrteške”.

Pomoću „mehanizma obrnute naplate“ obaveza plaćanja PDV prelazi sa dobavljača, kako obično nalažu pravila Evropske unije, na kupce. U skladu sa novom Direktivom, države članice imaju mogućnost da privremeno primijene mehanizam na dodatne sektore, odstupanjem od odredaba Direktive o porezu na dodatu vrijednost.

Takozvani „mehanizam obrnute naplate“ će se primjenjivati na sljedeće sektore:

  • mobilni telefoni,
  • uređaji sa integralnim kolom,
  • snabdijevanje gorivom i električnom energijom,
  • telefonske usluge,
  • video igre,
  • tablet računari i laptopovi,
  • žitarice i industrijsko bilje i
  • sirovi i poluobrađeni metali.

Pomoću „mehanizma brze reakcije“, ubrzani postupak omogućiće državama članicama da primijene „obrnutu naplatu“ na snabdijevanje specifičnim dobrima i uslugama u kratkom vremenskom roku, odstupanjem od odredaba Direktive o porezu na dodatu vrijednost. U slučaju  da država članica namjerava uvesti posebne mjere koristeći „mehanizam brze reakcije“, Komisija ima kratak period da odluči da li će se te mjere primjenjivati, uzimajući u obzir stavove ostalih država članica.

Usvajanju direktiva na Savjetu prethodio je politički dogovor koji je postignut na sastanku održanom 21. juna. U saopštenju, Savjet i Komisija naglasili su privremenu i izuzetnu prirodu dvije direktive za rješavanje ozbiljnih rizika od prevare u vezi sa PDV. Obje direktive će se primjenjivati do 31. decembra 2018. godine i svaka obnova nakon tog perioda zahtijevaće prijedlog Komisije i jednoglasna odluka Savjeta. U međuvremenu, prioritet Komisije biće rad na novom sistemu poreza na dodatu vrijednost, kako je naznačeno u Komunikaciji iz decembra 2011. godine, sa osvrtom na pomoć u sprečavanju prevara u vezi sa PDV umjesto oslanjanja na rješenja koja su zasnovana na odstupanju od odredaba.

Izvor: Savjet EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Top