>>>
> Finansije i investicije > Šavnik dobija unaprijeđeno vodosnabdijevanje

Šavnik dobija unaprijeđeno vodosnabdijevanje

meCrnogorski available languages

Opština Šavnik: Za rekonstrukciju i unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Opštini Šavnik, Vlada Crne Gore će opredijeliti blizu pola miliona eura, predviđeno je ugovorom koji su danas potpisali Uprava javnih radova i nikšićko preduzeće “Temko”, koje je u postupku javne nabavke dalo najpovoljniju ponudu. Rok za završetak projekta je četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, a sredstva za realizaciju izvođaču će iz kapitalnog budžeta biti uplaćena tokom ove i naredne godine.
Planirani su zamjena postojećeg i ugradnja novog cjevovoda u dužini od oko 2,5 kilometara, sanacija vodomjernih okana, zamjena vodomjera i pratećih elemenata, rekonstrukcija postojećeg rezervoara i dogradnja komore zapremine 200 metara kubnih, kao i nabavka i ugradnja hidromašinske opreme za rezervoar, pumpnu stanicu i stanicu za povišenje pritiska.
Cilj projekta je unapređenje vodosnabdijevanja na području opštine Šavnik, koji je Vlada Crne Gore u postupku sačinjavanja liste kapitalnih investicija prepoznala kao jedan od prioriteta u daljem razvoju i podizanju kvaliteta životnog standarda stanovnika ovog kraja.

savnik šavnik opština crna gora montenegro city municipality location

Општина Шавник: За реконструкцију и унапређење система водоснабдијевања општине Шавник Влада ће опредијелити близу пола милиона еура, предвиђено је уговором који су данас потписали Управа јавних радова и никшићко предузеће “Темко”, које је у поступку јавне набавке дало најповољнију понуду. Рок за завршетак пројекта је четири мјесеца од дана увођења извођача у посао, а средства за реализацију извођачу ће из капиталног буџета бити уплаћена током ове и наредне године.

Планирани су замјена постојећег и уградња новог цјевовода у дужини од око 2,5 километара, санација водомјерних окана, замјена водомјера и пратећих елемената, реконструкција постојећег резервоара и доградња коморе запремине 200 метара кубних, као и набавка и уградња хидромашинске опреме за резервоар, пумпну станицу и станицу за повишење притиска. Циљ пројекта је унапређење водоснабдијевања на подручју општине Шавник, који је Влада Црне Горе у поступку сачињавања листе капиталних инвестиција препознала као један од приоритета у даљем развоју и подизању квалитета животног стандарда становника овог краја.

Извор: Управа јавних радова “Близу пола милиона еура за реконструкцију и унапређење водоснабдијевања у Шавнику”

meCrnogorski available languages

Top