>>>
> EU/Politiko > Śeverna Makedonija i Albanija uskoro otpočinju pregovore s EU

Śeverna Makedonija i Albanija uskoro otpočinju pregovore s EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Śeverna Makedonija i Albanija uskoro otpočinju pregovore s EU

Śeverna Makedonija i Albanija uskoro otpočinju pregovore s EU

 

Ministri i ministrice razmijenili su mišljenja o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja, s naglaskom na Albaniju i Republiku Śevernu Makedoniju.

Postignut je politički dogovor o otvaranju pregovora o pristupanju s objema zemljama.

Na temelju tog dogovora pokrenut je pisani postupak za formalno usvajanje zaključaka Savjeta.

śeverna makedonija sjeverna severna pregovori eu ohrid north macedonia north lake

Ohrid, Śeverna Makedonija

Politički dogovor o otvaranju pregovora o pristupanju s Albanijom i Republikom Śevernom Makedonijom priznanje je znatnim naporima koje te dvije zemlje ulažu u reforme. Obje zemlje pokazale su jasnu političku odlučnost u napredovanju na svojem evropskom putu. Put do pristupanja je dug. No, postizanjem stvarnog i održivog napretka u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje, partneri sa zapadnog Balkana približavaju se EU. Zaista sam zadovoljna time što je tokom hrvatskog predsjedavanja otvorena nova faza u procesu pristupanja Albanije i Śeverne Makedonije EU jer je hrvatskom predsjedništvu izrazito važna evropska perspektiva zapadnog Balkana.

Andreja Metelko-Zgombić, državni sekretar Republike Hrvatske za evropske poslove

🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱 🇪🇺 🇲🇰 🇦🇱

meCrnogorskienEnglish available languages

Top