>>>
> Finansije i investicije > Sjever CG: avansne isplate za kapitalne projekte

Sjever CG: avansne isplate za kapitalne projekte

meCrnogorski available languages

Sjever CG: avansne isplate za kapitalne projekte

Sjever CG: avansne isplate za kapitalne projekte

Više od četiri miliona eura uplaćeno je avansno u nešto više od mjesec kompanijama angažovanim na započetim kapitalnim projektima uglavnom u Sjevernom regionu kako bi se osigurala likvidnost tih kompanija i održao kontinuitet radova u vrijeme pandemije koronavirusa.
Vlada Crne Gore je na 162. sjednici održanoj od 19. marta 2020. godine u okviru Predloga hitnih mjera Vlade kao podrške građanima i privredi u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa zadužila Upravu javnih radova i Upravu za saobraćaj da po zahtjevu kompanija angažovanih na izvođenju radova ili pružanju usluga na kapitalnim projektima omoguće avansno plaćanje.
Više od četiri miliona eura uplaćeno avansno kompanijama koje rade na kapitalnim projektima uglavnom u regionu Sjever CG Śever Crne Gore info

Više od četiri miliona eura uplaćeno avansno kompanijama koje rade na kapitalnim projektima uglavnom u Sjevernom regionu CG # sjever CG

Ministarstvo finansija je do 30. aprila odobrilo avanse za 18 kompanija sa kojima je Uprava javnih radova potpisala ugovore o realizaciji 32 projekta.
Projekti za koje je ovima kompanijama avansno uplaćen dio novca među ostalim su: put Bistrica – Manastir Podvrh, uređenje unutrašnjosti Đalovića pećine, žičara šestosjed na lokaciji Žarski i ski staza u zimskim centrima Žarski i Kolašin 1600, dječiji vrtić u Rožajama, Prnjavorska ulica u Plavu, sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama, transfer stanica u Andrijevici i transfer stanica i reciklažno dvorište u Mojkovcu.
Odobreni avansi iznose 10 – 20 odsto vrijednosti ugovora, odnosno vrijednosti preostalog dijela ugovorenih obaveza.
Kriterijumi na osnovu kojih su odobreni avansi su procenat realizacije radova, kredibilnost preduzeća i vrsta radova.
Obavezan uslov za dobijanje avansa je obezbjeđenje bankarske garancije na cjelokupan iznos.
Izvor: Vlada CG
Tabelarni prikaz avansnih plaćanja iz kapitalnog budžeta Crne Gore:
 

 

IZVOĐAČ

 

 

PROJEKAT

 

UGOVORENA VRIJEDNOST (€)

 

DO SADA REALIZOVANO (€)

 

PREOSTALO ZA REALIZACIJU (€)

 

ODOBREN AVANS (€)

 

PLAĆEN AVANS (€)

 

 

CRNAGORAPUT AD Podgorica

Rekonstrukcija puta Bistrica- Manastir Podvrh II faza  

2.579.858,13

 

2.026.386,28

 

553.471,85

 

55.347,19

 

55.347,19

Transfer stanica i reciklažno dvorište u Opštini Mojkovac  

1.940.117,48

 

900.424,62

 

1.039.692,86

 

207.938,57

 

207.938,57

 

 

 

PUTEVI BAR doo Bar

Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu  

399.985,80

 

140.093,86

 

259.891,94

 

25.989,19

 

25.989,99

Rekonstrukcija Ribarske ulice u

Plavu

 

299.689,94

 

299.689,94

 

29.968,99

Rekonstrukcija puta Plav – Vojno selo – Gusinje  

3.497.448,65

 

3.497.448,65

 

349.744,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVI VOLVOX doo Podgorica

 

Izrada idejnog i glavnog  projekta i izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4 na lokalitetu ¨Žarski˝, Opština Mojkovac

 

 

 

8.990.700,00

 

 

 

848.500,25

 

 

 

8.142.199,75

 

 

 

1.628.439,95

 

 

 

988.835,02

Izgradnja žičare K-7, Opština

Kolašin

 

8.998.000,00

 

797.148,00

 

8.200.852,00

 

1.640.170,40

Izvođenje radova na izgradnji

Doma starih u Niksicu

 

2.388.591,19

 

2.388.591,19

 

238.859,12

Uređenje unutrašnjosti Đalovića pećina – I faza  

1.999.777,10

 

1.999.777,10

 

199.977,71

 

199.894,58

Izgradnja Naučno tehnološkog parka, Opština Podgorica  

7.996.885,64

 

7.996.885,64

 

799.688,56

Izgradnja objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici  

8.990.692,65

 

8.990.692,65

 

899.069,27

 

899.069,37

 

 

 

 

 

 

TEMKO doo Nikšić

Izvođenje radova na rekonstrukciji Kosovske ulice u Opštini Gusinje  

143.760,00

 

38.851,88

 

104.908,12

 

10.000,00

Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije ˝Kovačka dolina I˝ Žabljak  

228.701,33

 

67.802,76

 

160.898,57

 

16.089,86

.

 

 

IZVOĐAČ

 

 

PROJEKAT

 

UGOVORENA VRIJEDNOST (€)

 

DO SADA REALIZOVANO (€)

 

PREOSTALO ZA REALIZACIJU (€)

 

ODOBREN AVANS (€)

 

PLAĆEN AVANS (€)

Izvođenje radova na rekonstrukciji i unapređenju sistema vodosnabdijevanja naselja Šavnik  

 

489.037,98

 

 

489.037,98

 

 

48.903,80

 

 

 

TOFI doo

Izvođenje radova na izgradnji predškolske ustanove – dječijeg vrtića u Opštini Rožaje  

1.504.617,52

 

494.464,16

 

1.010.153,36

 

101.015,34

 

101.015,34

Izvođenje radova na izgradnji gradske pijace u Rožajama  

885.874,49

 

634.884,09

 

250.990,40

 

25.099,04

 

 

 

 

 

GRADNJA INŽINJERING MNE

 

Izrada idejnog rešenja i glavnog projekta izgradnje ski staze uz planiranu žičaru K8 KL 1600

 

 

1.197.900,00

 

 

299.475,00

 

 

898.425,00

 

 

89.842,50

 

 

89.842,50

Idejno rešenje Glavni projekat i izgradnja ski staza uz planiranu žičaru Z4 na skijalištu Žarski u Mojkovcu  

 

1.899.700,00

 

 

474.925,00

 

 

1.424.775,00

 

 

142.477,50

 

 

142.477,50

 

 

UNIPRED Bijelo Polje

 

Izgradnja Osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Korać u Bijelom Polju

 

 

5.381.736,87

 

 

1.671.152,27

 

 

3.710.584,60

 

 

371.058,46

 

KONSTRUKTOR GROUP doo

Podgorica

Izvođenje radova na izgradnji nedostajuće fekalne kanalizacije u Mojkovcu/ul. ˝Vojislava Šćepanovića˝  

 

118.465,28

 

 

118.465,28

 

 

11.846,53

 

 

 

 

EUROZOX doo Danilovgrad

 

 

Radovi na izgradnji primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine-dalekovod 35 Kv “Nedakusi-Bistrica”, Bijelo Polje

 

 

 

 

699.201,86

 

 

 

 

699.201,86

 

 

 

 

139.840,37

 

EMIMENT doo Podgorica

Radovi na izgradnji TS 10/04 KV

630KvA Manastir Podvrh

 

343.031,47

 

343.031,47

 

68.606,29

.

 

 

IZVOĐAČ

 

 

PROJEKAT

 

UGOVORENA VRIJEDNOST (€)

 

DO SADA REALIZOVANO (€)

 

PREOSTALO ZA REALIZACIJU (€)

 

ODOBREN AVANS (€)

 

PLAĆEN AVANS (€)

 

FIDIJA doo Podgorica

Izvođenje radova na izgradnji

Doma starih Podgorica

 

8.787.071,48

 

5.948.542,85

 

2.838.528,63

 

283.852,86

 

EKORECIKLAŽA doo Podgorica

Izgradnja puta Vragodo – Vrioci Žarski katun – potporna konstrukcija II faza  

967.990,50

 

128.657,46

 

839.333,04

 

83.933,30

 

ERLANG doo Podgorica

Radovi na izgradnji fudbalskog stadiona na Cetinju  

4.395.000,00

 

2.028.477,22

 

2.366.522,78

 

236.652,28

 

BOMBETON doo Cetinje

Adaptacija Arhiepiskopske palate

Bar

 

91.499,99

 

91.499,99

 

9.150,00

 

 

BEMAX

Izvođenje radova na rekonstrukciji objekata KN-18 i KN-19 u kasarni Marko Miljanov Popović u Podgorici  

 

2.970.291,19

 

 

210.145,84

 

 

2.760.145,35

 

 

276.014,54

 

ČELEBIĆ doo Podgorica

Izgradnja objekata kompleksa SAJ

i PJP na Zlatici, Podgorica

 

6.994.659,20

 

475.574,32

 

6.519.084,88

 

977.862,73

 

977.862,73

 

TEHNO-GRADNJA doo

Izgradnja objekta sportske sale Gimnazije  i srednje stručne škole u Rožajama  

1.626.827,86

 

1.626.827,86

 

162.682,79

 

162.682,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INŽENJERING PUT doo Podgorica

 

Izrada glavnog projekta ugostiteljskog objekta, parkirališta na lokaciji žarski u Mojkovcu, kao i izgradnja  i

opremanje ugostiteljskog objekta

 

 

 

 

1.478.000,00

 

 

 

 

1.478.000,00

 

 

 

 

147.800,00

Izvođenje radova na izgradnji transfer stanice u Opštini Andrijevica  

578.377,77

 

57.037,75

 

521.340,02

 

52.134,00

 

52.134,00

 

Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta i izgradnja  ski staza uz planiranu žičaru ˝K7˝ na skijalištu

˝Kolašin 1600˝ u Kolašinu

 

 

 

1.802.900,00

 

 

 

1.802.900,00

 

 

 

180.290,00

 

 

 

180.290,00

UKUPNO 90.666.391,37 17.242.543,61 73.423.847,76 9.510.346,00 4.083.379,58

 

.

 

 

IZVOĐAČ

 

 

PROJEKAT

 

UGOVORENA VRIJEDNOST (€)

 

DO SADA REALIZOVANO (€)

 

PREOSTALO ZA REALIZACIJU (€)

 

ODOBREN AVANS (€)

 

PLAĆEN AVANS (€)

 

FIDIJA doo Podgorica

Izvođenje radova na izgradnji

Doma starih Podgorica

 

8.787.071,48

 

5.948.542,85

 

2.838.528,63

 

283.852,86

 

EKORECIKLAŽA doo Podgorica

Izgradnja puta Vragodo – Vrioci Žarski katun – potporna konstrukcija II faza  

967.990,50

 

128.657,46

 

839.333,04

 

83.933,30

 

ERLANG doo Podgorica

Radovi na izgradnji fudbalskog stadiona na Cetinju  

4.395.000,00

 

2.028.477,22

 

2.366.522,78

 

236.652,28

 

BOMBETON doo Cetinje

Adaptacija Arhiepiskopske palate

Bar

 

91.499,99

 

91.499,99

 

9.150,00

 

 

BEMAX

Izvođenje radova na rekonstrukciji objekata KN-18 i KN-19 u kasarni Marko Miljanov Popović u Podgorici  

 

2.970.291,19

 

 

210.145,84

 

 

2.760.145,35

 

 

276.014,54

 

ČELEBIĆ doo Podgorica

Izgradnja objekata kompleksa SAJ

i PJP na Zlatici, Podgorica

 

6.994.659,20

 

475.574,32

 

6.519.084,88

 

977.862,73

 

977.862,73

 

TEHNO-GRADNJA doo

Izgradnja objekta sportske sale Gimnazije  i srednje stručne škole u Rožajama  

1.626.827,86

 

1.626.827,86

 

162.682,79

 

162.682,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INŽENJERING PUT doo Podgorica

 

Izrada glavnog projekta ugostiteljskog objekta, parkirališta na lokaciji žarski u Mojkovcu, kao i izgradnja  i

opremanje ugostiteljskog objekta

 

 

 

 

1.478.000,00

 

 

 

 

1.478.000,00

 

 

 

 

147.800,00

Izvođenje radova na izgradnji transfer stanice u Opštini Andrijevica  

578.377,77

 

57.037,75

 

521.340,02

 

52.134,00

 

52.134,00

 

Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta i izgradnja  ski staza uz planiranu žičaru ˝K7˝ na skijalištu

˝Kolašin 1600˝ u Kolašinu

 

 

 

1.802.900,00

 

 

 

1.802.900,00

 

 

 

180.290,00

 

 

 

180.290,00

UKUPNO 90.666.391,37 17.242.543,61 73.423.847,76 9.510.346,00 4.083.379,58

Sjever CG Śever CG Sjever CG Śever CG Sjever CG Śever CG Sjever CG Śever CG Sjever CG Śever CG Sjever CG Śever CG

meCrnogorski available languages

Top