>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Smanjene cijene rominga u Jugoistočnoj Evropi

Smanjene cijene rominga u Jugoistočnoj Evropi

meCrnogorskienEnglish available languages

Počev od 1.7.2019, korisnici mobilnih usluga iz Albanije, BiH, Crne Gore, Śeverne Makedonije, Srbije i Kosova plaćaće manje račune za mobilne telefone prilikom korišćenja usluga rominga. Znatno manji troškovi roninga će se primjenjivati u regionu Zapadnog Balkana. Naknade za pozive će se smanjiti osam puta, a troškovi rominga mobilnog interneta će pasti u prosjeku sa 3€/1MB na 0,20€ po megabajtu.

Sljedeći korak u reginalnom romingu biće nalik evropskom “Roam like at home”, što znači ukidanje svih naknada za roming 1. januara 2020. godine.

Komesar za digitanu ekonomiju i društvo Marija Gabriel je izjavila:

„Sporazum o regionalnom roamingu važan je signal opipljive regionalne saradnje i integracije. Zadovoljna sam što je Evropska komisija uspjela podržati taj proces sa ekspertizom stečenom iz vlastitog iskustva u prilikom uvođenja rominga “kao kod kuće” širom EU. Pozdravljam političku predanost koju su pokazale sve zemlje u pregovorima i na vrijeme provele ovaj sporazum. Ovaj sporazum ima glavni cilj koji je najbolji interes građana i poduzeća na zapadnom Balkanu.

Sporazum je potpisan na samitu ministara Zapadnog Balkana u aprilu 2018. godine. Predstavlja značakan pomak u realizaciji digitalne agende koju je Evropska komisija pokrenula u junu 2018. godine. za pomenute zemlje.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top