>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Smjernice za telekomunikacione kompanije

Smjernice za telekomunikacione kompanije

meCrnogorskienEnglish available languages

Komitet stalnih predstavnika COREPER I dodijelio je Litvanskom predsjedavanju opšti mandat da zatpočne prvi trilateralni sastanak sa Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom o prijedlogu izmjena i dopuna Regulative o smjernicama za razvoj transevropskih elekomunikacionih mreža. Smjernice predstavljaju glavnu komponentu Digitalne agende za Evropu a njena finalizacija je jedan od prioriteta Litvanskog predsjedavanja.

Opšti principi smjernica definisani su prevashodno s ciljem rješavanja pitanja poput finansiranja širokopojasnih mreža, određivanja prioritetnih projekata u vezi sa Infrastrukturom digitalnih usluga (Digital Service Infrastructures – DSIs) i omogućavanja odgovarajućeg učešća država članica u upravljanju instrumentom. Prijedlog izmjena i dopuna Regulative uzima u obzir odluke Evropskog savjeta kojima se znatno umanjuje budžet za telekomunikacione kompanije koje su dio Instrumenta za povezivanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Predviđeni budžet za transevropske telekomunikacione mreže u Višegodišnjem finansijskom okviru 2014-2020 iznosi skoro milijardu eura.

Primjena Regulative o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Evrope i Smjernica za telekomunikacione kompanije koje pokrivaju tri sektora (energija, saobraćaj i telekomunikacije) treba da počne do januara 2014. godine. Inicijativa je sastavni dio Strategije pametnog, održivog i inkluzivnog rasta „Evropa 2020“ koja digitalnu infrastrukturu definiše kao ključni dio vodeće inicijative „Digitalna agenda za Evropu“.

Komisija je 26. oktobra 2011. godine podnijela početne prijedloge u vezi sa Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta o smjernicama za transevropske telekomunikacione mreže. Neformalni trilateralni sastanak zakazan je za 2. oktobar. Odbor Evropskog parlamenta za industriju, istraživanje i energiju 9. jula 2013. godine prihvatio je pomenuti prijedlog.

Izvor: Litvansko predsjedavanje

meCrnogorskienEnglish available languages

Top