>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Snižavanje rominga u zemljama Jugoistočne Evrope

Snižavanje rominga u zemljama Jugoistočne Evrope

meCrnogorski available languages

Ministark ekonomije g’đa Sekulić je danas, na Drugom digitalnom samitu u Beogradu, u ime Vlade Crne Gore potpisala Sporazum o snižavanju cijena rominga za zemlje Zapadnog Balkana. Rezultat dugotrajnih pregovora zemalja Zapadnog Balkana koji su se odvijali pod pokriviteljstvom Evropske unije nije rezultiraće time da građani regiona od 1. jula 2021. godine neće plaćati nikakve dodatne nakande za korišćenje usluga rominga u odnosu na cijene koje plaćaju kada te usluge koriste kod kuće.
Od 1. jula ove godine kreće primjena tranzicionog perioda u kojem se značajno smanjuju sadašnje cijene rominga u reginonu a u odnosu na prethodnu ovaj sporazum će se primenjivati i u Albaniji i na Kosovu.
Korisnici će u tom periodu roming plaćati po sledećem principu: cijene usluga kao kod kuće maksimalno uvećane za sledeće dodatke: 5 centi po minuti govornog poziva; 2 centa po sms; 2,5 po MB prenešenih podataka. Od 1. jula 2020. godine dodatna naknada za korišćenje interneta u romingu će se sniziti na 1,5 po MB.
Niže cijene rominga doprinose boljoj povezanosti građana, privrede i institucija 6 zemalja regiona. Na ovaj način se daje dodatan impuls razvoju turizma, boljoj komunikaciji i saradnji i stvaraju se uslovi za kvalitetniji život građana primjenjujući evropske vrijednosti u našem okruženju.
Ministar ekonomije je nakon potpisivanja Sporazuma učestovovala na ministarskom panelu na kojem je govoreno o udruživanju snaga zemalja regiona u cilja kvalitetne implementacije digitalne agende za Zapadni Balkan.
„Ključni prioriteti na našem digitalnom putu su stvaranje uslova za dinamičan razvoj mreža nove generacije, kontinuirano praćenje i poboljšanje javnih e-usluga i široka upotreba IKT-a u javnoj upravi, biznisu i ukupnom društvu“

meCrnogorski available languages

Top