>>>
> Magazin > Kultura i Kreacija > Spomen kompleksi Grahovo i Barutana rekonstruisani

Spomen kompleksi Grahovo i Barutana rekonstruisani

meCrnogorski available languages

Spomen kompleksi Grahovo i Barutana rekonstruisani

Obnovljen Spomen-kompleks na Grahovu: Čuvajući spomenike herojske prošlosti čuvamo i neprolazne vrijednosti našeg kulturnog identiteta

Imajući u vidu da se spomen-obilježjima na poseban način izražava odnos društva prema prošlosti i temeljnim vrijednostima na kojima je sazdan naš kulturni identitet, u susret 13. julu – Danu državnosti Crne Gore, završena je obnova i Spomen-kompleksa na Grahovu.
Za realizaciju svih potrebnih konzervatorskih tretmana i mjera na Spomen-parku ustanka i revolucije na uzvišenju Umac izdvojeno je više od 100.000 eura, a projekat je realizovan u saradnji Ministarstva kulture i Centralne banke Crne Gore.
spomen kompleks
Spomen-park na Grahovu bio je u zapuštenom stanju, zbog izloženosti atmosferskim uticajima i klimatskim promjenama podneblja u kojem se nalazi, a evidentirano je i oštećenje mermernih ploča, pa je bilo neophodno uraditi sanaciju kompletnog spomeničkog kompleksa koju su uspješno sprovele ekipe Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
„Brinući o spomeničkom nasljeđu herojske prošlosti Crne Gore, ujedno čuvamo i neprolazne vrijednosti našeg kulturnog identiteta. Bez obzira na to da li su spomen-obilježja nastala kao izraz pamćenja određenog istorijskog trenutka, djelovanja istaknute ličnosti ili velikih stradanja naroda, činjenica je da predstavljaju izraz potrebe zajednice i pojedinaca da pamte i čuvaju naslijeđene vrijednosti kao dio sopstvenog identiteta. Naša je dužnost da brinemo o simbolima slavne prošlosti Crne Gore utemeljenim u slobodarskoj misli i Vlada Crne Gore ostaće istrajna u tom cilju“, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Spomen – kompleks na Grahovu predstavlja jedinstven arhitektonski i ambijentalni izraz očuvanja sjećanja na poginule borce za slobodu iz Drugog svjetskog rata. Projektovan je i građen u periodu od 1977. do 1978. godine. Sastoji se od tri prostrana platoa, od kojih se na prvom nalaze četiri spomen biste, kao i prilazne staze koje stepenicama vode do drugog platoa. Ovaj plato predstavlja širi prostorni koncept i čine ga 272 kubusa na kojima su uklesana imena palih boraca u Narodno-oslobodilačkoj borbi iz toga kraja. Centralni objekat unutar spomen – parka je skulptorska kompozicija koja predstavlja kolonu u pokretu, a čiji je autor vajar Miodrag Živković. Na čelu kolone je i figura narodnog heroja Save Kovačevića, koja dominira u prostoru i u umjetničkom izrazu pojačava značaj i simboliku stradanja partizana u NOB-u.
Sanaciju pristupnog puta Spomen-kompleksu realizovala je kompanija Bemax u saradnji sa Ministarstvom odbrane. Memorijalni park na Grahovu upisan je kao spomen-obilježje u Registar Opštine Nikšić.

Završena restauracija Spomen-kompleksa na Barutani: Zasijao memorijal palim borcima Lješanske nahije

U susret 13. julu – Danu državnosti Crne Gore, završena je restauracija monumentalnog Spomen-kompleksa na Barutani, čija je autorka priznata crnogorska arhitektica Svetlana Kana Radević. U obnovu Spomenika palim borcima Lješanske nahije uloženo je gotovo 100.000 eura, a projekat je realizovan kroz saradnju Ministarstva kulture i Centralne banke Crne Gore, uz doprinos službi Glavnog grada Podgorica.
Spomenički kompleks bio je u lošem stanju, prvenstveno zbog izloženosti atmosferskim uticajima i promjenama, i to u svim segmentima, pa je vraćanje u prvobitno stanje, kroz primjenu svih konzervatorskih mjera i tretmana, bio vrlo kompleksan poduhvat koji je uspješno realizovao Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
„Vlada Crne Gore ostaje posvećena projektima očuvanja i obnove spomeničkog nasljeđa naše zemlje, kao nezaobilaznim svjedočanstvima istrajne borbe crnogorskog naroda za slobodu. Memorijal palim borcima na Barutani mjesto je na kojem će i buduće generacije učiti o identitetskom kodu svoje zemlje i uzvišenim idejama antifašizma“, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Spomenik na Barutani izuzetno je umjetničko i arhitektonsko djelo, koje je podignuto kao izraz kolektivne memorije na pale borce za slobodu. Savršeno je uklopljen u prirodno okruženje i pokazuje izvanredno umijeće autorke da komunicira sa ambijentom stvarajući atrijum na otvorenom. Memorijal u obliku pet organizacionih cijelina, zauzima površinu od oko 1.410 metara kvadratnih i obuhvata prilazni plato sa stepenicama, sa kojih vodi staza do tri spomeničke cjeline koje su posvećene stradalnicima iz tri velika rata. Prva cjelina posvećena je poginulima u Balkanskim ratovima, druga rodoljubima stradalim u Prvom svjetskom ratu i treća žrtvama Drugog svjetskog rata.
Centralni spomenik visok je 12 metara i u obliku je šest istih i u vertikali stilizovanih elemenata koji formiraju jedinstveni oblik baklje, ispred koje se nalazi amfiteatar sa betonskim kružnim sjedištima. Na samom ulasku u kompleks nalaze se dvije kapije, a u sastavu spomen-kompleksa i nekoliko spomen-ploča sa tekstovima i uklesanim imenima poginulih Lješnjana u Balkanskom ratu (115 imena), Prvom svjetskom ratu (114 imena) i Drugom svjetskom ratu, gdje se iščitavaju imena narodnih heroja Jelene B. Ćetković i Milovana S. Čelebića, zajedno sa još 230 imena palih boraca.
Spomenik na Barutani upisan je u Registar spomen obilježja Glavnog grada Podgorice. Izgrađen je 1980. godine, a radovi na njemu trajali su pet godina.
Projektom restauracije ovog spomeničkog kompleksa, uz njegovo redovno dalje održavanje, kao krajnji rezultat biće unaprijeđena prezentacija značenja ovog spomen-obilježja kao izraza očuvanja memorije na borce pale za slobodu Crne Gore.

Obnovljen i spomenik na Grahovcu

izvor: Gov.me

meCrnogorski available languages

Top