>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Staračke naknade – vanredna isplata zbog #CoVID19

Staračke naknade – vanredna isplata zbog #CoVID19

meCrnogorski available languages

Staračke naknade – vanredna isplata zbog #CoVID19

U cilju ublažavanja posljedica epidemije COVID 19, Vlada je na sjednici od 24. aprila 2020. godine donijela odluku da se, kroz Posebni program podrške poljoprivredi i ribarstvu, korisnicima staračkih naknada u poljoprivredi, pored redovne aprilske, uplati i jedna vanredna staračka naknada u ukupnom iznosu od 440.000€, odnosno dvije naknade po 64,41 eura za 3.419 korisnika.

Od ukupnog broja korisnika 72,5% je sa sjevera Crne Gore, dok je 16,1% iz centralnog i 11,4% iz južnog.

Vodeći posebnu brigu o našoj najstarijoj populaciji, prilikom isplate naknada, svim korisnicima će biti podijeljene po dvije zaštitne maske, u cilju očuvanja zdravlja ove osjetljive kategorije stanovništva.

U cilju održavanja i podizanja kvaliteta života na selu, Vlada je 2002. godine uvela staračke naknade za nosioce poljoprivrednih gazdinstava u ruralnim sredinama kojima je poljoprivreda jedino i glavno zanimanje, te nijesu mogli ostvariti pravo na penziju ili drugu vrstu naknade. Korisnici ovih naknada su svoju egzistenciju vezali za selo, očuvali život na selu, bavili se napornim poslom, a tradiciju, iskustvo i ljubav prema selu i poljoprivedi prenijeli na mlađe generacije.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

У циљу ублажавања посљедица епидемије КОВИД 19, Влада је на сједници од 24. априла 2020. године донијела одлуку да се, кроз Посебни програм подршке пољопривреди и рибарству, корисницима старачких накнада у пољопривреди, поред редовне априлске, уплати и једна ванредна старачка накнада у укупном износу од 440.000€, односно двије накнаде по 64,41 еура за 3.419 корисника.

Од укупног броја корисника 72,5% је са сјевера Црне Горе, док је 16,1% из централног и 11,4% из јужног.

Водећи посебну бригу о нашој најстаријој популацији, приликом исплате накнада, свим корисницима ће бити подијељене по двије заштитне маске, у циљу очувања здравља ове осјетљиве категорије становништва.

У циљу одржавања и подизања квалитета живота на селу, Влада је 2002. године увела старачке накнаде за носиоце пољопривредних газдинстава у руралним срединама којима је пољопривреда једино и главно занимање, те нијесу могли остварити право на пензију или другу врсту накнаде. Корисници ових накнада су своју егзистенцију везали за село, очували живот на селу, бавили се напорним послом, а традицију, искуство и љубав према селу и пољоприведи пренијели на млађе генерације.

meCrnogorski available languages

Top