>>>
> BIBLIO > Strategija pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024

Strategija pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024

meCrnogorskienEnglish available languages

Strategija pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024

Šta je pametna specijalizacija?

Pametna specijalizacija je inovativan pristup čiji je cilj da osnaži rast i otvaranje radnih mjesta u Evropi, omogućavajući svakom regionu da identifikuje i razvije svoje kompetitivne prednosti.

Kroz partnerstvo i pristup od dna ka vrhu, pametna specijalizacija okuplja lokalne vlasti, akademsku zajednicu, poslovnu sferu i civilno društvo u naporima ka implementaciji strategija dugoročnog rasta uz podršku fondova Evropske unije.

  • PAMETNO
    Identifikuje snage i komparativne prednosti regiona
  • SPECIJALIZOVANO
    Daje prioritet investicijama u istraživanje i inovacije u konkurentnoj oblasti
  • STRATEŠKO
    Definiše zajedničku viziju za regionalne inovacije

kako da razviju i sprovedu svoje strategije pametne specijalizacije, posredstvom mehanizma pod nazivom «Platforma pametne specijalizacije». Ova platforma omogućava uzajamno učenje, prikupljanje podataka, analize i mogućnosti umrežavanja za oko 170 regiona Evropske unije i 18 nacionalnih vlada.

Takođe su kreirane tematske platforme pametne specijalizacije. Regioni udružuju snage i ujedinjuju resurse na osnovu odgovarajućih prioriteta pametne specijalizacije u sektorima s visokom dodatom vrijednošću. Na primjer, partnerstva su razvijena u oblasti 3D štampanja, medicinske tehnologije, pametnih mreža, solarne energije, održivih zgrada, visokotehnološke poljoprivredne proizvodnje…

‣ Izrađeno je više od 120 strategija pametne specijalizacije
‣ U okviru evropskih strukturnih i investicionih fondova i nacionalnih / regionalnih šema finansiranja za podršku ovim strategijama dostupno je više od 67 milijardi eura.
‣ Očekivana dostignuća do 2020. godine: plasman 15.000 novih proizvoda na tržište, otvaranje 140.000 novih start-up preduzeća i 350.000 novih radnih mjesta.

Kvantitativna i kvalitativna analiza Crne Gore

  • S3.me

meCrnogorskienEnglish available languages

Top