>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Suočavanje s pandemijom koronavirusa – Dokument o Aktivnostima

Suočavanje s pandemijom koronavirusa – Dokument o Aktivnostima

meCrnogorskienEnglish available languages

Suočavanje s pandemijom koronavirusa – Dokument o Aktivnostima Vlada uputila Skupštini i objavljuje dokument o aktivnostima na suočavanju sa pandemijom COVID-19

Suočavanje s pandemijom koronavirusa – Dokument o Aktivnostima koji je Vlada CG uputila Skupštini

Vlada je uputila popodne Skupštini dokument „Odgovor na pandemiju COVID-19“ – materijal za pripremu poslanika za raspravu po prvoj tački dnevnog reda Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini koja će biti održana u srijedu, 22. aprila, sa početkom u 11:00.
U dokumentu – Informaciji o do sada preduzetim aktivnostima na suočavanju sa epidemijom COVID – 19, od 80 strana, Vlada je prezentirala aktivnosti i mjere koje su preduzimane na zaštiti zdravlja i životâ građana od infekcije novim koronavirusom.
U dokumentu je detaljno prikazano djelovanje Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti kroz rad svih operativnih štabova, Instituta za javno zdravlje, Kriznog medicinskog štaba, Ministarstva zdravlja, Uprave policije i Službe za odnose s javnošću Vlade Crne Gore.
Vlada dokument stavlja na uvid i crnogorskoj javnosti.
Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine, prilikom razmatranja ove informacije, određeni su mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja i zamjenik predsjednika Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.
Vlada preporučuje Skupštini Crne Gore da, prilikom razmatranja Informacije o do sada preduzetim aktivnostima na suočavanju sa epidemijom Covid – 19, pozove: Dragicu Sekulić, ministarku ekonomije i šeficu Operativnog štaba za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, Darka Radunovića, ministra finansija, prof. dr Bobana Mugošu, direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prof. dr Ranka Lazovića, načelnika Centra za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Crne Gore i šefa Kriznog medicinskog štaba, prof. dr Vesnu Miranović, generalnu direktoricu Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja i šeficu Operativnog štaba za koordinaciju mjera za sprečavanje širenja koronavirusa i g-đa Dragana Pejanovića, državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova i rukovodioca Operativnog štaba za sprovođenje aktivnosti u vezi sa povratkom crnogorskih državljana iz inostranstva.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top