>>>
> Posts tagged "analiza"

Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2019

Vlada CG: Usvojena Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2019. godinu „Crnogorsku ekonomiju u periodu 2017 – 2019 karakteriše dinamičniji ekonomski rast, u prethodne dvije godine sa visokim stopama i možemo kazati da je u 2019. godini ostvarena stopa rasta od 3,1% respektabilna stopa rasta imajući u vidu rezultat

Top