>>>
> Posts tagged "Avaganistan"

Eurostat: 185000 novih azilanata u prvom kvartalu 2015. godine

državljanstvo eu eurostat statistika evropa evropska unija logo

urostat je objavio izvještaj o osobama koje po prvi put podnose zahtjev za azil u Evropskoj uniji. U prvom kvartalu 2015. godine, podnešeno je 185.000 takvih prijava od građana iz 144 zemlje svijeta. Najveći broj azilanata, 48.870  ili 26% od ukupnog broja došao je od državljana Kosova. Od osoba koje

Top