>>>
> Posts tagged "EASO"

CG predsjedava inicijativom za migracije azil i izbjeglice MARRI

marri cg predsjedavanje crnogorsko vlada cg 2020 2021 izbjeglice migracije azil

Crna Gora preuzima jednogodišnje predsjedavanje Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) U susret crnogorskom preuzimanju jednogodišnjeg predsjedavanja Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) u junu 2020. godine, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Tanja Ostojić se danas sastala sa direktorom MARRI Regionalnog Centra Saškom Kocevim. Sastanak je bio

Top