>>>
> Posts tagged "GIZ"

CG predsjedava inicijativom za migracije azil i izbjeglice MARRI

marri cg predsjedavanje crnogorsko vlada cg 2020 2021 izbjeglice migracije azil

Crna Gora preuzima jednogodišnje predsjedavanje Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) U susret crnogorskom preuzimanju jednogodišnjeg predsjedavanja Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) u junu 2020. godine, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Tanja Ostojić se danas sastala sa direktorom MARRI Regionalnog Centra Saškom Kocevim. Sastanak je bio

Elektronska prijava sezonskih radnika – Odličan primjer

Elektronska prijava sezonskih radnika - Odličan primjer sezona sezonski radnici prijava voćnjak bašta rad radna snaga elektronska online

Tradicionalno jedna od ključnih privrednih grana u regionu, poljoprivreda se u velikoj mjeri oslanja na angažman sezonskih radnika. Međutim, poslodavci se susrijeću sa problemima u njihovom angažovanju  zbog manjka radne snage i zahtjevne administracije koja je neophodna da bi se sezonski rad iz sive zone preveo u legalne tokove. Radnici

Top