>>>
> Posts tagged "Građanska inicijativa"

GI 21 maj: izabrani članovi Savjeta (81)

21 maj gi građanska incijativa

GI 21 maj: izabrani članovi Savjeta (81) Osnivači Građanske inicijative 21. maj izabrali su članove Savjeta, čime je formiran organ upravljanja koji će donositi strateške odluke u budućem radu, saopšteno je iz pokreta. Kako ističu, u demokratskom i transparentnom postupku, gdje je pravo glasa imalo 1.000 osnivača, izabran je 81 član Savjeta. “U

Građanska inicijativa 21 maj – osnivanje pokreta

građanska inicijativa građanski pokret 21 majdan državnosti crne gore ustanka crnogorskog naroda cg mne montengro crna gora crnagora zastava flag

Nadstranački, demokratski i neformalni društveni pokret Građanska inicijativa “21. MAJ” osnovan je danas, potvrđeno je iz tog pokreta. U skladu sa predviđenim planom hiljadu građana je potvrdilo svoj osnivački status čime su se stekli uslovi za izbor organa Pokreta i njegov dalji razvoj. - Pokret ostaje otvoren za sve građane koji podržavaju

Top