>>>
> Posts tagged "International Labour Organization ILO"

Međunarodna organizacija rada: polovina radne snage ugrožena

ilo mro međunarodna organizacija rada international labor organization intl labour organisation work workers

Međunarodna organizacija rada (MOR): Kako situacija sa gubicima zaposlenja širom svijeta eskalira, približno polovina globalne radne snage se susreće sa rizikom od gubitka osnovnih sredstava za život Najnoviji podaci MOR-a o uticaju pandemije COVID-19 na tržište rada otkrivaju poražavajući efekat na zaposlene u neformalnoj ekonomiji kao i na stotine miliona preduzeća

Top