>>>
> Posts tagged "ljudska prava i slobode"

Međunarodna organizacija rada: polovina radne snage ugrožena

ilo mro međunarodna organizacija rada international labor organization intl labour organisation work workers

Međunarodna organizacija rada (MOR): Kako situacija sa gubicima zaposlenja širom svijeta eskalira, približno polovina globalne radne snage se susreće sa rizikom od gubitka osnovnih sredstava za život Najnoviji podaci MOR-a o uticaju pandemije COVID-19 na tržište rada otkrivaju poražavajući efekat na zaposlene u neformalnoj ekonomiji kao i na stotine miliona preduzeća

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava u Crnoj Gori

evropski sud za ljudska prava european court human rights justice predsjednik evropskog suda za ljudska prava

Crna Gora među vodećim evropskim zemljama po poštovanju presuda Evropskog suda za ljudska prava Veoma smo ponosi da je Crna Gora među vodećim evropskim zemljama kada je u pitanju poštovanje i izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin u Podgorici tokom susreta sa predsjednikom Evropskog

Saradnja Ombudsmana i organa uprave važna za društvo

susred ombudsmana i premijera ombudsman predsjednik vlade s bjekovic d markovic

Sastanak Ombudsmana Bjekovića sa Premijerom Markovićem Saradnja svih činilaca državne uprave sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore (crnogorski ombudsman) važna je za demokratski i ukupni razvoj Crne Gore, poručeno je na sastanku predsjednika Vlade i Ombudsmana. Premijer Duško Marković saopštio je da Vlada razumije značaj i ulogu Institucije Zaštitnika i

Siniša Bjeković imenovan za crnogorskog Ombudsmana

ombudsman siniša bjeković zaštitnik ljudskih prava i sloboda sinisa bjekovic neophodna saradnja

Skupština Crne Gore imenovala je Sinišu Bjekovića za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Nakon raspisivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za Zaštitnika i obavljenih konsultacija sa ovlašćenim predstavnicima naučnih i stručnih institucija, čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda, Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, uputio je predlog

Top