>>>
> Posts tagged "mala i srednja preduzeća"

EP: Rezolucija o porezima na dobit multinacionalnih kompanija

europarl-ep izvještaj o crnoj gori napretku crne gore eu 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vropski parlament je izglasao neobavezujuću rezoluciju u kojoj su izložene ideje na koji način bi mogao da se promijeni porez na dobit preduzeća kako bi postojale poštenije odrednice u cijeloj EU. Poslanici Evropskog parlamenta zahtijevaju od država članica da se pridržavaju obvezujućeg izvještavanja multinacionalnih kompanija (MNK) o njihovim profitima i

Indeks prosperiteta 2015: Crna Gora 60. u svijetu

ritanska think-tank organizacija Institut Legatum, objavila je podatke Indeksa prosperiteta za 2015. godinu. U istraživanju, indeks prosperiteta je rađen za 142 države svijeta. Crna Gora zauzela je 60. mjesto. Indeks prosperiteta na svojstven način mjeri nivo prosperiteta u svijetu i bilježi njihove promjene. Tradicionalno, mjera prosperiteta država zasnivala se na makroekonomskim

EK: Izvještaj o Crnoj Gori 2015

zvještaj o Crnoj Gori za 2015. godinu predstavlja dio Paketa o proširenju koji je Evropska komisija usvojila 10. 11. 2015. godine. U zaključcima komisije navodi se da je Crna Gora nastavila sa razvojem političkih i ekonomskih kriterijuma i da postoji poboljšanje sposobnosti u ispunjavanju obaveza za članstvo u EU. Tokom perioda

Top