>>>
> Posts tagged "nadzor"

Portal za roditelje ocjene.edu.me

inistarstvo prosvjete kreiralo je portal za roditelje www.ocjene.edu.me koji roditeljima omogućava da prate ocjene, izostanke i vladanje svog djeteta. Portal, takođe, omogućava komunikaciju roditelja sa odjeljenskim starješinom i nudi informacije o zakazanim roditeljskim sastancima, kao i druga obavještenja. Za prijavljivanje na portal roditelji od odjeljenskog starješine dobijaju korisničko ime i lozinku

Savjet EU usvajio set od dva pravna akta

avjet Evropske unije usvojio je set od dvije regulative (two-pack) u cilju daljeg poboljšanja ekonomskog upravljanja unutar Eurozone. Naime, set mjera sastoji se od: regulative o pojačanom nadzoru i procjeni nacrta budžetskih planova država članica Eurozone, sa većim nadzorom onih koje su suočene sa procedurom prekomjernog deficita; i regulative o pojačanom nadzoru

Top