>>>
> Posts tagged "plan privatizacije"

Privatizacija u Crnoj Gori: plan za 2020

privatizacija crna gora 2020 institut za crnu metalurgiju

Privatizacija Crna Gora 2020 Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio je na 19. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Duško Marković Predlog odluke o planu privatizacije za 2020. godinu. Ovogodišnji Plan privatizacije uključuje samo metode klasične privatizacije, ali ne i valorizaciju turističkih lokaliteta i privrednih društava zbog novih mogućnosti koje

Top