>>>
> Posts tagged "Siniša Bjeković"

Neophodna jača saradnja Ombudsmana i MLjMP

ombudsman siniša bjeković zaštitnik ljudskih prava i sloboda sinisa bjekovic neophodna saradnja

Neophodna saradnja ombudsmana i MLjMP Neophodna saradnja ombudsmana i MLjMP Institucija Zaštitnika i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava  (MLjMP) treba da ojačaju i konkretizuju saradnju i učine je vidljivijom, ocijenjeno je na sastanku Ombudsmana Siniše Bjekovića sa državnim sekretarom ovog Vladinog resora Aleksandrom Sašom Zekovićem.   Zaštitnik je predstavio planove za unutrašnju reorganizaciju

Saradnja Ombudsmana i organa uprave važna za društvo

susred ombudsmana i premijera ombudsman predsjednik vlade s bjekovic d markovic

Sastanak Ombudsmana Bjekovića sa Premijerom Markovićem Saradnja svih činilaca državne uprave sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore (crnogorski ombudsman) važna je za demokratski i ukupni razvoj Crne Gore, poručeno je na sastanku predsjednika Vlade i Ombudsmana. Premijer Duško Marković saopštio je da Vlada razumije značaj i ulogu Institucije Zaštitnika i

Siniša Bjeković imenovan za crnogorskog Ombudsmana

ombudsman siniša bjeković zaštitnik ljudskih prava i sloboda sinisa bjekovic neophodna saradnja

Skupština Crne Gore imenovala je Sinišu Bjekovića za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Nakon raspisivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za Zaštitnika i obavljenih konsultacija sa ovlašćenim predstavnicima naučnih i stručnih institucija, čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda, Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, uputio je predlog

Top