>>>
> Posts tagged "spin-off"

Podrška za osam inovativnih projekata

istraživanje razvoj tehnologije najinovativnije najinovativnija ekonomije države zemlje svijeta kompanije visokotehnološke tech

Finalna evaluaciona komisija pozitivno je ocijenila osam (8) prijedloga inovativnih projekata. Iznos traženog sufinansiranja od strane Ministarstva nauke iznosi oko 700.000 eura, a u toku su pregovori oko budžeta sa nosiocima projekata. Prva sistematska podrška inovacijama ove vrste započeta je 2018. godine. U periodu od samo dvije godine izdvojićemo sredstva od

Top