>>>
> Posts tagged "upravljanje otpadom @me"

Primarna selekcija otpada i u parkovima Podgorice

podgorica park

Primarna selekcija otpada i u parkovima Podgorice Primarna selekcija otpada i u parkovima Podgorice Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, sa saradnicima, i ambasadorka Bugarske u Crnoj Gori Meglena Plugčieva, obišli su danas Dječiji park gdje je, postavljanjem korpi za suvu i mokru frakciju, zvanično započeo projekat "primarna selekcija otpada i u parkovima." Zamjenica

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada

medicinski otpad odlaganje razvrstavanje separacija otpada medicinskog biološkog čvrstog infektivnog potencijalno infektivnog pod pritiskom eksplozivnog biološkog infektivnog

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada INFEKTIVNI I POTENCIJALNO INFEKTIVNI OTPAD • zavojni materijal, gaze, tupferi, • upotrebljene rukavice, radna odijela za jednokratnu upotrebu, • infuzioni setovi, kateteri, • prazni flakoni vakcina, • vakutajneri, • kese za transfuziju, urin i pareneralnu ishranu, • posude, kulture i druga oprema i materijal kontaminirani

Kružna ekonomija: Definicija, vrijednosti i koristi

Evropska unija proizvodi više od 2,5 milijardi tona otpada svake godine. Trenutno se radi na izmjenama uredbi o upravljanju otpadom kako bi se podstatakao pomak prema kružnoj ekonomiji. Šta je kružna ekonomija, i koji je njen značaj? ružna ekonomija predstavlja model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posuđivanje, ponovno korišćenje, popravljanje,

EK: Set mjera o kružnoj ekonomiji

smart city evropska prijestonica inovacija icapital

vropska komisija je donijela novi set mjera o kružnoj ekonomiji kako bi preduzećima i potrošačima iz EU olakšala prelaz na ekonomiju koja je snažnija i u većoj mjeri kružna. U takvoj ekonomiji će se resursi koristi na održiviji način. Predloženim mjerama će se, poput povećanja reciklaže i upotrebe, „zatvoriti krug”

EP: Univerzalni punjač za sve vrste mobilnih telefona

Evropski paralment podržao je set novih pravila kojima bi se proizvođači obvezali na proizvodnju univerzalnog punjača za sve vrste mobilnih telefona, čime bi se smanjilo bacanje nepotrebnih punjača, troškovi i gnjavaža potrošača. Poslanik iz Njemačke Barbara Weiler je izjavila: „Modernizovana Direktiva o radio opremi je efikasan alat za sprečavanje smetnji između

Top