>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Telekomunikacije: Uvođenje 5G -a i jeftiniji pozivi u EU

Telekomunikacije: Uvođenje 5G -a i jeftiniji pozivi u EU

meCrnogorski available languages

Telefonski pozivi prema drugim zemljama Evropske unije uskoro će biti jeftiniji, dok će telekomunikacijske kompanije imati jasnija pravila za dugoročna infrastrukturna ulaganja.

Cijene fiksnih i mobilnih telefonskih poziva biće ograničene na 19 centi, a SMS poruke na 6 centi od 2019. prema prijedlogu u sklopu paketa mjera o telekomunikacijama o kojima je Evropski parlament odlučio. Ne samo da će usluge biti povoljnije, već i brže. Naime, prema prijedlogu će se potaknuti ulaganje u razvoj 5G povezivosti u gradovima EU do 2020.

Prema novim pravilima internetske usluge poput Skypea ili Whatsapp-a biće „transparentnije i pouzdanije za stanovnike EU“. Pilar Del Castillo Vera (EPP, ESP) je izjavila:

„Od zadnjih izmjena zakona u 2009. tržište elektroničkih komunikacijskih usluga je dramatično  promijenjeno. Novi igrači su se pojavili na tržištu kao posljedica sve većeg oslanjanja preduzeća i potrošača na protok podataka i pristup internetu. Novim pravilima modernizovaćemo zakonodavni okvir iuključiti pomenute nove igrače pod njegov djelokrug“

Zaštita za potrošače, ulaganja za telekome

Cilj novih pravila je bolje zaštititi korisnike. Npr, biće lakše promijeniti operatere i zatražiti naknadu. Istovremeno, novi okvir će podstaći ulaganja u razvoj mreža visokih kapaciteta, dok će nova pravila o upravljanju frekvencijskim spektrom potaknuti mobilnu povezivost.

„Za građane to znači veću povezivost, što je preduslov da EU postane gigabitno društvo. Industrija 4,0 ; pametni gradovi, obrazovanje, istraživanje ili e-zdravstvo neki su od primjera eksponencijalnog rasta zahtijeva za kvalitetnom, brzom, sigurnom i stalnom povezanošću“, kaže Del Castillo Vera.

Sistem za uzbunu 112

Paket takođe uključuje sistem za uzbunu 112 koji omogućuje da se građane SMS porukom obavještava o hitnim slučajevima ili katastrofama, poput terorističkih napada ili nadolazećih požara i poplava.

meCrnogorski available languages

Top