>>>
> Biznis > Trgovina EU sa svijetom

Trgovina EU sa svijetom

meCrnogorski available languages

Trgovina je uvijek predstavljala temelj razvoja Evropske unije, ali ne radi se samo o uklanjanju prepreka na zajedničkom unutarnjem tržištu, već i o razvoju trgovinskih odnosa sa drugim zemljama u svijetu. U 2018. izvoz EU predstavljao je 15,2 posto globalnog izvoza, a uvoz 15,1 posto globalnog uvoza, što čini EU jednim od najvećih globalnih trgovaca uz SAD i Kinu.

Trgovinski sporazumi

EU trenutno ima oko 100 trgovinskih sporazuma u sprovođenju i u postupku sklapanja. Trgovinski sporazumi nisu samo prilika za smanjenje carinskih tarifa, već za priznavanje evropskih standarda kvaliteta i sigurnosti i zaštite geografske oznake porijekla. Ovo je važno jer proizvodi EU globalno uživaju u reputaciji kvalitetnih proizvoda proizvedenih na načine vjerne tradiciji. EU takođe koristi trgovinske ugovore za postavljanje standarda za zaštitu životne sredine i prava radnika, kako bi se izbjeglo da se uvoze proizvodi dječjeg rada.

Međunarodna trgovina

Firme iz EU ne koriste samo prednosti veličine zajedničkog tržišta, već im omogućuje da u skladu s trgovinskim sporazumima izvoze svoju robu i usluge širom svijeta. U isto vrijeme strane firme koje žele izvoziti u EU moraju zadovoljiti jednake visoke standarde kao lokalna poduzeća tako da nema rizika od nefer natjecanja. Najveći partneri za izvoz iz EU tokom 2019. bili su SAD, Kina i Švajcarska. EU je najviše uvozila iz Kine, SAD i Rusije. Prema procjenama Evropske komisije u 2017. godini, međunarodna trgovina je bila vezana za oko 36 miliona radnih mjesta.

Infografika

Evropski parlament pripremio je kratku infografiku na kojoj se može vidjeti kako se odvija trgovina na relaciji Evropska unija – ostatak svijeta.

meCrnogorski available languages

Top