>>>
> BIBLIO > Trgovina uslugama: Nova baza podataka STO i SB

Trgovina uslugama: Nova baza podataka STO i SB

meCrnogorskienEnglish available languages

Unaprijeđena verzija baze podataka za trgovinu uslugama (I-TIP), koju su pripremile Svjetska trgovinska organizacija (STO) i Svjetska banka, je prezentovana 16. januara u prostorijama STO-a. Baza podataka sada sadrži nove informacije vezano za politike i propise iz domene trgovina uslugama. Ona je primjenjiva u 68 ekonomije, a takođe sadrži i podatke vezano za 23 podsektora, uključujući finansijske usluge, telekomunikacije, distribuciju, transport i profesionalne usluge.
I-TIP Services is a joint initiative of the World Trade Organization and the World Bank. It is a set of linked databases that provides information on Members’ commitments under the WTO’s General Agreement on Trade in Services (GATS), services commitments in regional trade agreements (RTA), applied measures in services, and services statistics.
 
Link za bazu podataka trgovina uslugama možete pronaći u našem popisu baza podataka.
  • Svjetska trgovinska organizacija (World Trade Organization) je međunarodna organizacija koja predstavlja institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom vlasništvu. Osnovana je i službeno je otpočela s radom 1. januara 1995. godine.

 

  • Svjetska banka (World Bank) predstavlja grupu od pet međunarodnih organizacija u čijoj odgovornosti je pružanje finansijske pomoći zemljama u svrhu ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva, i ohrabrenja međunarodnih investicija.
Унапријеђена верзија базе података за трговину услугама (И-ТИП), коју су припремиле Свјетска трговинска организација (СТО) и Свјетска банка, је презентована 16. јануара у просторијама СТО-а. База података сада садржи нове информације везано за политике и прописе из домене трговина услугама. Она је примјењива у 68 економије, а такође садржи и податке везано за 23 подсектора, укључујући финансијске услуге, телекомуникације, дистрибуцију, транспорт и професионалне услуге.

Свјетска трговинска организација је међународна организација која представља институционални и правни оквир мултилатералног трговинског сустава у подручјима царина и трговине робама, услугама и интелектуалном власништву. Основана је и службено је отпочела с радом 1. јануара 1995. године.

Свјетска банка представља групу од пет међународних организација у чијој одговорности је пружање финансијске помоћи земљама у сврху економског развоја и смањења сиромаштва, и охрабрења међународних инвестиција.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top