>>>
> Magazin > Eko&urbano > Ulcinjska citadela: potencijal za kulturni turizam

Ulcinjska citadela: potencijal za kulturni turizam

meCrnogorski available languages

Završeni konzervatorski radovi na Citadeli, preko 100.000 eura u 2019. godini za zaštitu kulturne baštine u Ulcinju

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović boravio je u radnoj posjeti Opštini Ulcinj gdje je razgovarao sa predsjednikom Opštine Ljorom Nrekićem i obišao završene konzervatorske radova na Citadeli u Starom gradu Ulcinja. a sastanku je razgovarano o saradnji u oblasti kulture, projektima čija je realizacija u toku, ali i aktivnostima koje su planirane u narednom periodu.

Posjeta ministra kulture Aleksandra Bogdanovica Ulcinju

Kako je istakao ministar Bogdanović, Ulcinj baštini dugu i vrijednu istoriju i tradiciju i značajne potencijale u oblasti kulture, od Starog grada, do izuzetnih arheoloških lokaliteta i ambijentalnih uslova koji se mogu koristiti u kulturne svrhe. Sagovornici su konstatovali da se izuzetno uspješno realizuju arheološka istraživanja i konzervatorski radova na lokalitetima Starog grada u Ulcinju i srednjovjekovnog grada Svač, za koje je Ministarstvo kulture samo u 2019. godini opredijelilo preko 100.000 eura.

“Posebno mi je zadovoljstvo što smo danas obišli završene konzervatorske radova na kulturnom dobru Starog grada Ulcinja, odnosno tvrđavu Citadela. Riječ je o izuzetno značajnom lokalitetu na kome je došlo do devastacije i obrušavanja određenih partija arhitekture. Realizovali smo konzervatorske mjere i lokalitet doveli u održivo stanje, a već u narednoj fazi ćemo uraditi konzervatorske tretmane na svim podnim površinama iz venecijanskog, antičkog i turskog perioda”,

istakao je ministar Bogdanović.Završeni konzervatorski radovi na Citadeli, preko 100.000 eura u 2019. godini za zaštitu kulturne baštine u Ulcinju

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović boravio je danas u radnoj posjeti Opštini Ulcinj gdje je razgovarao sa predsjednikom Opštine Ljorom Nrekićem i obišao završene konzervatorske radova na Citadeli u Starom gradu Ulcinja. Na sastanku je razgovarano o saradnji u oblasti kulture, projektima čija je realizacija u toku, ali i aktivnostima koje su planirane u narednom periodu.

Kako je istakao ministar Bogdanović, Ulcinj baštini dugu i vrijednu istoriju i tradiciju i značajne potencijale u oblasti kulture, od Starog grada, do izuzetnih arheoloških lokaliteta i ambijentalnih uslova koji se mogu koristiti u kulturne svrhe. Sagovornici su konstatovali da se izuzetno uspješno realizuju arheološka istraživanja i konzervatorski radova na lokalitetima Starog grada u Ulcinju i srednjovjekovnog grada Svač, za koje je Ministarstvo kulture samo u 2019. godini opredijelilo preko 100.000 eura.

“Posebno mi je zadovoljstvo što smo danas obišli završene konzervatorske radova na kulturnom dobru Starog grada Ulcinja, odnosno tvrđavu Citadela. Riječ je o izuzetno značajnom lokalitetu na kome je došlo do devastacije i obrušavanja određenih partija arhitekture. Realizovali smo konzervatorske mjere i lokalitet doveli u održivo stanje, a već u narednoj fazi ćemo uraditi konzervatorske tretmane na svim podnim površinama iz venecijanskog, antičkog i turskog perioda”, istakao je ministar Bogdanović.

Na sastanku je konstatovana zajednička spremnost da se intenzivno nastavi sa aktivnostima na lokalitetu srednjovjekovnog grada Svač, kako u dijelu arheoloških istraživanja, tako i u dijelu sprovođenja konzervatorskih mjera. Ministar Bogdanović je istakao značaj ovog lokaliteta, za čije istraživanje Ministarstvo kulture u kontinuitetu obezbjeđuje finansijska sredstva i podsjetio da je u proteklih nekoliko godina Ministarstvo utrošilo preko 400.000 eura na zaštitu kulturne baštine u Ulcinju.

„Sa našim partnerima iz Nacionalnog istraživačkog savjeta Italije (CNR), uradili smo geofizička istraživanja na dijelu lokaliteta Svač. Već naredne nedelje počinjemo završna arheološka istraživanja u dijelu Crkve Svete Marije i nastavljamo sprovođenje konzervatorskih mjera na otkrivenom dijelu Crkve ispod Bedema”, kazao je ministar Bogdanović tokom sastanka.

Sagovornici su razgovarali o aktivnostima opštinskih institucija kulture i programima koje tokom godine realizuju. Kako je zaključeno na sastanku, potrebno je da institucije kulture budu aktivnije u kreiranju referentnih programskih sadržaja i produkciji programa kojima se afirmiše i popularizuje kreativni potencijal ovog kraja i njegovo nasljeđe, ali i da unaprijeđuju saradnju i razmjenu programa sa drugim institucijama kulture u Crnoj Gori, lokalnim i nacionalnim, kao i da podstiču rad amaterske scene koja u ovom gradu ima važnu ulogu.

Razgovarano je i o nominaciji Starog grada Ulcinja na UNESCO listu, imajući u vidu činjenicu da se navedeno kulturno dobro trenutno nalazi na Tentativnoj listi, odnosno, popisu prirodnih i kulturnih dobara koji predstavljaju državne prioritete za nominovanje u narednom periodu. Kako su istakli sagovornici, naredni korak u kandidaturi biće izrada Plana upravljanja, kojim će se utvrditi strategija, ciljevi, aktivnosti i implementacione strukture za upravljanje kulturnim dobrom na efikasan i održiv način, sa ciljem očuvanja njegovih vrijednosti.

Tokom radne posjete Ulcinju, ministar Bogdanović i predsjednik Opštine Nrekić obišli su Citadelu u Starom gradu Ulcinj, na kojoj je završeno sprovođenje konzervatorskih mjera od strane Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.

meCrnogorski available languages

Top