>>>
> EU/Politiko > Nacionalna komisija za UNESCO CG – novi sastav komisije

Nacionalna komisija za UNESCO CG – novi sastav komisije

meCrnogorskienEnglish available languages

Nacionalna komisija za UNESCO Crne Gore održala je u Ministarstvu kulture na Cetinju svoj prvi sastanak u novom sastavu na čelu sa prof. Branislavom Mićunovićem. Komisija je razmotrila i usvojila Poslovnik o radu, razmatrala je pitanje osnivanja programskih odbora, aktuelne i prioritetne teme u ovoj godini, s posebnim osvrtom na organizaciju proslave povodom 70 godina od osnivanja UNESCO-a, koja će se održati 16. novembra 2015. godine. 

Na dnevnom redu Komisije bilo je i pitanje zaštićenih UNESCO-vih područja (Prirodno i kulturno – istorijsko područje Kotora i NP Durmitor sa basenom rijeke Tare), kao i pregled aktivnosti u procesu evaluacije dvije nominacije za UNESCO-vu listu svjetske baštine (Istorijsko jezgro Cetinje i Stećci – srednjovjekovni nadgrobni spomenici). Komisija je razmatrala i pitanja od značaja za rad same organizacije i pripremu za generalnu konferenciju UNESCO-a koja se održava u novembru ove godine u u Parizu. Pored navedenog, Komisija je donijela Odluku o izboru 15 kandidata od 47 prijavljenih u okviru programa Mladi profesionalci 2015, koji daje mogućnost zaposlenja naših mladih ljudi u sjedištu Organizacije ili nekoj od njenih kancelarija u svijetu. Komisija je razmotrila i druga pitanja od značaja i zakazala naredni sastanak za 20. jul, kada će se definisati program proslave UNESCO jubileja, te predložiti programske aktivnosti za narednu godinu iz oblasti djelovanja organizacije (obrazovanje, nauka i kultura).

Prva Nacionalna komisija formirana je Odlukom Vlade u aprilu 2008. godine, a od tada je izvršena izmjena i dopuna njenog sastava 2011. i 2015. godine, a u novom sastavu su:

 1. prof. Branislav Mićunović, predsjednik;
 2. prof. dr Sanja Vlahović, zamjenik predsjednika;
 3. Mubera Kurpejović, član;
 4. prof. dr Jovan Mirković, član;
 5. dr Veljko Radulović, član;
 6. prof. dr Bojka Đukanović, član;
 7. prof. dr Mihailo Burić, član; 
 8. prof. dr Ilija Lalošević, član;
 9. Nada Drobnjak, čl.;
 10. Anastazija Miranović, član;
 11. Jelena Đurović, član.

Nacionalna komisija za UNESCO, kao savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore obavlja sljedeće poslove:

 • koordinira i unapređuje aktivnosti i saradnju ministarstava i državnih organa i institucija nadležnih za donošenje i sprovođenje mjera i aktivnosti Crne Gore u okviru saradnje sa UNESCO-m;
 • omogućava uspostavljanje direktne veze između UNESCO-a i obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori;
 • utvrđuje prioritete i efikasne metode na planu razvoja i jačanja saradnje Crne Gore sa UNESCO;
 • informiše Vladu o ciljevima i aktivnostima UNESCO-a i kontinuirano prati i analizira sprovođenje predloženih mjera
 • utvrđuje budžet za sprovođenje različitih aktivnosti Nacionalne komisije u saradnji sa UNESCO-m.

Izvor: Ministarstvo kulture Crne Gore

meCrnogorskienEnglish available languages

Top