>>>
> Magazin > Eko&urbano > UNESCO sastanak održan u Parizu

UNESCO sastanak održan u Parizu

meCrnogorskienEnglish available languages

U sjedištu UNESCO u Parizu, ministar kulture Aleksandar Bogdanović danas je održao sastanak sa predstavnicima ove Organizacije. Sastanak je bio posvećen temama od važnosti za mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori, aktuelnim politikama Vlade od značaja za ta područja, kao i nominacijama koje su u toku. Ispred UNESCO, sastanku su prisustovali zamjenik generalne direktorice za kulturu Ernesto Otone Ramirez i direktorica Centra za svjetsku baštinu Metild Rosler.

Ministar Bogdanović podsjetio je sagovornike na aktivnosti koje je Vlada preduzela u prethodne tri godine, sa namjerom da unaprijedi sistem upravljanja, prostornog planiranja i zaštite „jedinstvenih univerzalnih vrijednosti“ UNESCO područja. Iskazao je posvećenost Vlade da nastavi u tom pravcu u konsultaciji sa relevantnim tijelima UNESCO, te zatražio intenziviranje saradnje u narednom periodu.

Otone Ramirez i Rosler iskazali su spremnost da u narednom periodu osnaže saradnju sa Crnom Gorom, imajući u vidu napredak ostvaren u prethodnom periodu. Pokazali su i interesovanje za aktuelne politike Crne Gore u odnosu na pitanje planiranja prostora, kao i zaštite kulturne i prirodne baštine. Razgovarano je i o narednim koracima za dostavljanje dopune dosijea za Bokeljsku mornaricu, koja se očekuje do kraja marta, kako je i najavljeno na Komitetu u Bogoti.

 

У сједишту УНЕСКО у Паризу, министар културе Александар Богдановић данас је одржао састанак са представницима ове Организације. Састанак је био посвећен темама од важности за мјеста свјетске баштине у Црној Гори, актуелним политикама Владе од значаја за та подручја, као и номинацијама које су у току. Испред УНЕСЦО, састанку су присустовали замјеник генералне директорице за културу Ернесто Отоне Рамирез и директорица Центра за свјетску баштину Метилд Рослер. 

Министар Богдановић подсјетио је саговорнике на активности које је Влада предузела у претходне три године, са намјером да унаприједи систем управљања, просторног планирања и заштите „јединствених универзалних вриједности“ УНЕСЦО подручја. Исказао је посвећеност Владе да настави у том правцу у консултацији са релевантним тијелима УНЕСЦО, те затражио интензивирање сарадње у наредном периоду.

Отоне Рамирез и Рослер исказали су спремност да у наредном периоду оснаже сарадњу са Црном Гором, имајући у виду напредак остварен у пре

meCrnogorskienEnglish available languages

Top