>>>
> Finansije i investicije > Unija tržišta kapitala – investiciona društva

Unija tržišta kapitala – investiciona društva

meCrnogorskienEnglish available languages

Unija tržišta kapitala – investiciona društva

Unija tržišta kapitala – investiciona društva

 

Evropska komisija predstavila je dvosmjernu reformu kojom pojednostavnjuje poslovanje manjih investicionih društava, a veća sistemska društva podvrgava jednakom režimu kao evropske banke. Investiciona društva i usluge koje pružaju ključni su za dobro funkcioniranje unije tržišta kapitala. Osim banaka, tržišta kapitala EU oslanjaju se na nekoliko tisuća malih i velikih investicijskih društava koja savjetuju klijente, pomažu poduzećima pri iskorištavanju tržišta kapitala, upravljaju imovinom, osiguravaju tržišnu likvidnost, čime olakšavaju ulaganja diljem EU. Uniji su potrebna jača tržišta kapitala u cilju promovisanja ulaganja, omogućavanja novih izvora financiranja za preduzeća, pružanja boljih mogućnosti domaćinstvima i jačanja ekonomske i monetarne unije.

U skladu predlozima za veliku većinu investicijskih društava neće više vrijediti pravila koja su izvorno osmišljena za banke. Time će se smanjiti administrativno opterećenje, potaknuti konkurentnost i povećati ulaganja, što su sve prioriteti unije tržišta kapitala, a neće se dovesti u pitanje finansijska stabilnost. Istovremeno će se nad većim sistemskim investicionim društvima sprovoditi jednaka pravila i nadzor kao nad bankama.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je:

Naša pravila moraju biti proporcionalna i prilagođena riziku. Manja invest. društva imaće koristi od jednostavnijih zahtjeva primjerenijih njihovu profilu rizika. S druge strane, veća društva koja donose slične rizike kao banke trebala bi se regulirati i nadzirati kao banke. Tom će se reformom pomoći svim investicionim društvima da uštede potrošača i ulagača povežu s poduzećima. Novim pravilima će se podržati dobro funkcioniranje tržišta kapitala i istovremeno omogućiti finansijska stabilnost.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je:

Naš je cilj smanjenje troškova usklađivanja sa propisima EU, a današnji prijedlog za pojednostavnjenje i racionaliziranje bonitetnih pravila za investicijska društva dio je tih nastojanja. Naša pravila trebaju podržati ključnu ulogu koju ta društva imaju u usmjeravanju ulaganja u tržišta kapitala obezbjeđujući da su rizici povezani s njihovim djelatnostima adekvatno pokriveni. Jača konkurentnost i zaštita ulagača, koje podržavaju povjerenje na tržištu i rast. Predstavljaju dvije strane iste medalje.

Investiciona društva imaju važnu ulogu u olakšavanju štednje i ulaganja širom EU. Ona pružaju niz usluga kojima ulagačima omogućuju pristup tržištima hartija od vrijednosti i derivata. Te usluge uključuju investiciono savjetovanje, upravljanje portfoliom, izvršenje naloga za klijente, trgovanje finansijskim instrumentima i pomaganje preduzećima pri prikupljanju sredstava na tržištima kapitala.

Prijedlog obuhvta:

  • nova i jednostavnija bonitetna pravila za veliku većinu investiciokih društava koja nisu sistemska, ne dovodeći u pitanje finansijsku stabilnost; i
  • izmijenjena pravila kako bi se osiguralo da se velika sistemska investiciona društva koja obavljaju slične djelatnosti kao banke i predstavljaju sličan rizik reguliše i nadzire kao banke. S tim, ECB u okviru svojih nadzornih ovlasti (jedinstvenog nadzornog mehanizma) nadzirala bi ta sistemska invest. društva u bankarskoj uniji. Time će se velikim i sistemskim finansijskim institucijama omogućiti ravnopravni uslovi.

Novim pravilima nesistemska investiciona društva dijele se u dvije skupine. Kapitalni zahtjevi za najmanja i najmanje rizična investicijska društva bit će jednostavniji. Pravila će biti dovoljno opsežna i čvrsta da se uzmu u obzir rizici investicijskih društava, ali i dovoljno fleksibilna da odgovaraju različitim poslovnim modelima i osiguraju komercijalnu održivost tih društava. Ona neće biti podložna dodatnim zahtjevima u pogledu korporativnog upravljanja ili primitaka. Za veća poduzeća pravilima se uvode novi načini mjerenja rizika na temelju njihovih poslovnih modela. Za društva koja trguju financijskim instrumentima nova će se pravila kombinirati s pojednostavnjenom verzijom postojećih pravila.

Prijedlogom se nadalje sistemska investiciona društva koja obavljaju određene djelatnosti liče bankama (tj. usluge pokroviteljstva i trgovanje za vlastiti račun) i imaju imovinu u vrijednosti većoj od 30 milijardi EUR definišu kao kreditne institucije. S tim sistemskim društvima će se postupati u potpunosti jednako kao sa bankama. Kao što je Komisija najavila u reviziji evropskih nadzornih tijela (ESA), to znači da su njihove djelatnosti u državama članicama koje sarađuju u bankarskoj uniji pod direktnim nadzorom Evropske centralne banke u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Izvor: EC Unija tržišta kapitala – investiciona društva

meCrnogorskienEnglish available languages

Top