>>>
> Finansije i investicije > Upis kapitala ECB prema novom ključu za 2019

Upis kapitala ECB prema novom ključu za 2019

meCrnogorskienEnglish available languages

Upravni savjet Evropske centralne banke (ECB) donio je pravne akte o redovnoj petogodišnjem prilagođavanju ključa za upis kapitala i doprinosa koje uplaćuju nacionalne centralne banke Evropske unije. Novi ključ za upis kapitala ECB-a stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

Udjeli nacionalnih centralnih banaka u kapitalu ECB-a se ponderiraju, u jednakoj mjeri, prema udjelima pojedinačnih država članica u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu Evropske unije.

Ponderi se zasnivaju na podacima koje dostavlja Evropska komisija. Nacionalne centralne banke međusobno će prenijeti udjele u kapitalu u onoj mjeri koja bude potrebna kako bi se osiguralo da raspodjela udjela bude u skladu sa prilagođenim ključem.

Raspodjela kapitala ECB od 2019
Ključ za upis kapitala ECB (%)
do 31.12.2018.

Ključ za upis kapitala ECB (%) od 1. 1.2019.

Upisani udio u kapitalu (EUR) od 1.  1. 2019

Uplaćeni kapital (EUR) od 1.1. 2019
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2.4778 2.5280 273,656,178.72 273,656,178.72
Deutsche Bundesbank 17.9973 18.3670 1,988,229,048.48 1,988,229,048.48
Eesti Pank 0.1928 0.1968 21,303,613.91 21,303,613.91
Central Bank of Ireland 1.1607 1.1754 127,237,133.10 127,237,133.10
Bank of Greece 2.0332 1.7292 187,186,022.25 187,186,022.25
Banco de España 8.8409 8.3391 902,708,164.54 902,708,164.54
Banque de France 14.1792 14.2061 1,537,811,329.32 1,537,811,329.32
Banca d’Italia 12.3108 11.8023 1,277,599,809.38 1,277,599,809.38
Central Bank of Cyprus 0.1513 0.1503 16,269,985.63 16,269,985.63
Latvijas Banka 0.2821 0.2731 29,563,094.31 29,563,094.31
Lietuvos bankas 0.4132 0.4059 43,938,703.70 43,938,703.70
Banque centrale du Luxembourg 0.2030 0.2270 24,572,766.05 24,572,766.05
Central Bank of Malta 0.0648 0.0732 7,923,905.17 7,923,905.17
De Nederlandsche Bank 4.0035 4.0677 440,328,812.57 440,328,812.57
Oesterreichische Nationalbank 1.9631 2.0325 220,018,268.69 220,018,268.69
Banco de Portugal 1.7434 1.6367 177,172,890.71 177,172,890.71
Banka Slovenije 0.3455 0.3361 36,382,848.76 36,382,848.76
Národná banka Slovenska 0.7725 0.8004 86,643,356.59 86,643,356.59
Suomen Pankki – Finlands Bank 1.2564 1.2708 137,564,189.84 137,564,189.84
Subtotal for the group of euro area NCBs 70.3915 69.6176 7,536,110,121.69 7,536,110,121.69
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0.8590 0.8511 92,131,635.17 3,454,936.32
Česká národní banka 1.6075 1.6172 175,062,014.33 6,564,825.54
Danmarks Nationalbank 1.4873 1.4986 162,223,555.95 6,083,383.35
Hrvatska narodna banka 0.6023 0.5673 61,410,265.11 2,302,884.94
Magyar Nemzeti Bank 1.3798 1.3348 144,492,194.37 5,418,457.29
Narodowy Bank Polski 5.1230 5.2068 563,636,468.10 21,136,367.55
Banca Naţională a României 2.6024 2.4470 264,887,922.99 9,933,297.11
Sveriges Riksbank 2.2729 2.5222 273,028,328.31 10,238,562.31
Bank of England 13.6743 14.3374 1,552,024,563.60 58,200,921.14
Subtotal for the group of non-euro area NCBs 29.6085 30.3824 3,288,896,947.92 123,333,635.55
Total 100.0000 100.0000 10,825,007,069.61 7,659,443,757.27

meCrnogorskienEnglish available languages

Top