>>>
> Magazin > Eko&urbano > Uprava za šume PJ Žabljak – nova zgrada otvorena

Uprava za šume PJ Žabljak – nova zgrada otvorena

meCrnogorski available languages

Uprava za šume PJ Žabljak – nova zgrada otvorena

Uprava za šume PJ Žabljak – nova zgrada otvorena

Na Žabljaku je otvorena nova upravna zgrada područne jedinice Uprave za šume na području opštine, čime se dodatno unapređuju kapaciteti ove institucije koju u novom konceptu reorganizacije gazdovanja šumama u Crnoj Gori očekuju značajno veće obaveze.
Novi objekat u čiju izgradnju i opremanje je uloženo 130 hiljada eura, otvorili su državni sekretar za šumarstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Milosav Anđelić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač.
uprava za šume žabljak pj crna gora forest montenegro authority
„Podižemo standarde u opremanju službi u sektoru šumarstva, kako bi bili spremni da efikasnije djelujemo, naročito u kontekstu realizacije novog programa reorganizacije koncepta korišćenja i zaštite našeg šumskog bogatstva, i ovdje na Žabljaku, i širom Crne Gore, ocijenio je tom prilikom državni sekretar Milosav Anđelić.
On je istakao da je osnovni zadatak stvoriti uslove za domaćinski odnos prema resursima  i unapređenje svih funkcija šuma, bez čega nema održivog gazdovanja. „Šumarstvu  moramo vratiti duh posvećenosti rješavanju konkretnih problema kao što su intezivnije pošumljavanje, hitna sanacija opożarnih površina i oštećenih puteva i znatno bolji odnos prema stanovništvu koji żivi na ruralnom podrućju, posebno u segmentu zadovoljavanja uslużnih potreba poljoprivrednih domaćinstava i potreba mikro preduzećima koja se bave drvopreradom“, kazao je Anđelić.
Kroz novi koncept gazdovanja šumama, kako je kazao, definisaće se pravila za podršku preduzetnicima, što će  omogućiti da lakše dođu do neophodne sirovine, realizuju nove preduzetničke inicijative i otvore nova radna mjesta.
Posebno je naglašena potreba da se mora imati daleko senzibilniji odnos  u gazdovanju šumama  u kontaktnim zonama prema Nacionalnom parku Durmitor i da se u periodu povećanog rizika od požara organizuje cjelodnevni nadzor na terenu.
Direktor Uprave za šume Nusret Kalač istakao je da nova upravna zgrada u potpunosti  zadovoljava potrebe stručnih službi u toj područnoj jedinici.
Sjednica Koordinacionog tima – nove prijave za bespravne aktivnosti
Nakon ceremonije otvaranja, u novim prostorijama je održana i sjednica međuresorskog koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu. Članovi tima sastavljenog od predstavnika svih nadležnih institucija, upoznati su sa novim konceptom organizacije šumarstva koji će omogućiti daleko kvalitetniji monitoring svih aktivnosti u šumama, a samim tim značajnijem smanjenju bespravnih aktivnosti.
Jedna od tema razgovora na sjednici bio je predlog aktivnosti za sanaciju opožarenih površina u područnoj jedinici Rožaje. Dogovoreno je da prioritet mora biti uklanjanje opožarenih površina i pošumljavanje, a da se u narednom periodu redukuju svi planovi redovnih sječa. Kordinacioni tim je još jednom insistirao na utvrđivanju odgovornosti neposredno zaduženih lica na čuvanju šuma na ovom području.
zabljak savnik gazdinstva poljoprivreda stocarstvo infrastruktura podrška ipard poljoprivrede ministarstvo agro durmitor mountain žabljak šavnik zabljak savnik
Dogovoreno je i da se u narednom periodu najveća pažnja usmjeri na praćenje opasnosti od požara. S tim u vezi, članovi tima su informisani i da je CB Pljevlja podnio krivičnu prijavu protiv O.V. zbog sumnje da je izazvao opštu opasnost   jer je 07.04.2020. godine izazvao požar u selu Ljutići (Pljevlja). U požaru je zahvaćeno 31.46 hektara šume u državnom vlasništvu i pričinjena materijalna steta od 42.825,38 eura.
Takođe, razmatrane su i informacije o realizaciji ugovora na području opštine Plav. Uočeni su određeni propusti nadležnih zbog čega će biti pokrenuti postupci za utvrđivanje odgovornosti. U toku redovnih aktivnosti Uprave za šume i inspekcije otkrivena su i nezakonita postupanja reonskih lugara u PJ Mojkovac, zbog čega će protiv dva službenika biti pokrenuti postupci.
PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

meCrnogorski available languages

Top