>>>
> Ekonomija Crna Gora > Valorizacija poljoprivrednog zemljišta u Crnoj Gori

Valorizacija poljoprivrednog zemljišta u Crnoj Gori

meCrnogorski available languages

Više od 200 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na tri lokaliteta u opštinama Kotor, Ulcinj i Podgorica, koje je Vlada u decembru prošle godine oglasila za davanje u zakup, biće valorizovani kroz zasnivanje poljoprivredne proizvodnje i prerade. Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ocijenila je prihvatljivim ponude tri kompanije koje su pristigle na tendere za zakup – 157 hektara zemljišta na lokalitetu Vranovići u opštini Kotor, blizu 34 hektara zemljišta u Golubovcima u opštini Podgorica, kao i 10 hektara zemljišta na lokalitetu Briska Gora na teritoriji opštine Ulcinj.

Shodno zaključku Vlade, potpredsjednik i ministar poljoprivrede mr Milutin Simović, koji predsjedava Komisijom, potpisaće ugovore o zakupu sa kompanijama „Čelebić Agrar“, „Agrolife Montenegro“ i „Vinarija Milović“. Realizacijom planiranih projekata na zakupljenom zemljištu na tri lokaliteta biće investirano ukupno 9,2 miliona eura u pokretanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, uz zapošljavanje 41 radnika.

Na Bigovu, na opožarenoj površini, biće podignuti maslinjaci 

Zakupom 157 hektara na lokalitetu Vranovići u opštini Kotor, kompanija „Čelebić Agrar“ planira da na području Bigova podigne savremene zasade maslina i izgradi pogon za proizvodnju visokokvalitetnog maslinovog ulja. Zemljište je zakupljeno na 30 godina. Očekivanje je da će realizacija ove ambiciozne poslovne ideje, kroz koju će zakupac investirati oko 7,3 miliona eura, doprinijeti supstituciji uvoza maslinovog ulja.

Osim što će pokretanje poljoprivredne proizvodnje na tom lokalitetu donijeti brojne ekonomske benefite, između ostalog, i otvaranje do 20 radnih mjesta, saniraće se velika opožarena površina koja trenutno narušava prirodni ambijent tog primorskog područja.

Nakon što je trgovačka kompanija Voli, zakupom kompleksa na Šasu, pokazala opredijeljenost da proširi poslovanje na oblast poljoprivrede, primjer kompanije „Čelebić Agrar”, pokazatelj je rastućeg interesovanja crnogorskih kompanija da diverzifikuju svoje  poslovanje kroz oblast poljoprivrede. To je jedan od pokazatelja da je poljoprivreda u Crnoj Gori prepoznata kao šansa za unosan biznis i oblast u koju se sve više investira.

U Golubovcima velika plantaža smilja 

Na lokalitetu Golubovci, na oko 34 hektara zakupljenog zemljišta, kompanija “Agrolife Montenegro” planira da zasnuje plantažu smilja, uz ulaganja u iznosu od više od milion eura, gdje će, kako se navodi u investicionom planu, posla biti za 19 radnika.

Cilj kompanije koja već posjeduje organsku proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja, na 15 hektara smilja i 3 hektara pod matičnjakom, jeste širenje proizvodnje, stvaranje dodate vrijednosti i ostvarivanje znatno većih prihoda, kroz pokretanje prerade,odnosno destilerije za eterična ulja. Ova investicija otvara prostor da mali proizvođači ljekovitog bilja iz ovog regiona i šire imaju mogućnost uslužne prerade i poboljšanog plasmana.

Vinogradi i maslinjaci i na Briskoj Gori 

Zasnivanje 8 hektara vinograda i sadnju 1.500 do 2.000 stabala maslina, planirao je vlasnik Vinarije Milović na zakupljenom državnom zemljištu površine 10 hektara na lokalitetu Briska Gora, u Opštini Ulcinj. Planirana investicija iznosi 260.000 eura. Kako je navedeno u investicionom planu, zakupac planira da vrati ugled crnog vina proizvedenog na lokalitetu Briske Gore, koje je imalo prepoznatljiv kvalitet i potražnju i van granica Crne Gore. Zakupac planira da asortiman proizvoda proširi sa visokokvalitetnim maslinovim uljem, koje će uz vino, kao autohtone crnogorske proizvode, ponuditi turističkom tržištu.

Nakon uspješno sprovedenih javnih poziva za davanje u zakup novih 200 hektara zemljišta, može se konstatovati da projekat valorizacije zemljišta u državnom vlasništvu daje željene rezultate. To su stvaranje nove vrijednosti u sektoru poljoprivrede, rast kvaliteta i konkurentnosti, supstitucija uvoza određenih proizvoda, kao i otvaranje značajnog broja novih radnih mjesta.

Na bazi iskazane preduzetničke inicijative i realno utemeljenog očekivanja da će se takav trend nastaviti, Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nastaviće i dalje da prepoznaje i oglašava u zakup i ostale komplekse poljoprivrednog zemljišta na teritoriji cijele Crne Gore, koji se decenijama nijesu obrađivali, a imaju potencijal da kroz kvalitetne projekte iz oblasti poljoprivrede značajno i višestruko doprinesu razvoju.

meCrnogorski available languages

Top