>>>
> Ekonomija Crna Gora > Veći broj mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) u CG (+9,4%)

Veći broj mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) u CG (+9,4%)

meCrnogorski available languages

Vlada je na sjednici usvojila Izvještaj o realizaciji aktivnosti na planu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori u 2018. godini kao i Izvještaj o realizaiji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015- 2020 za 2018.godinu.
“Kada je riječ o strategiji za razvoj mikro, malli i srednjih preduzeća u 2018.godini realizovano je 93,5% planiranih aktivnosti dok je u pogledu finansijskih sredstava utrošeno znatno više sredstava, čak 50% u odnosu na planirana sredstva i to zbog povećanog plasmana povoljnih finansijskih sredstava za pružanje podrške crnogorskoj privredi kao i povećanog ulaganja u rast i razvoj od strane privatnog sektora” kazao je generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća u upravljanje EU fondovima Radosav Babić na današnjoj pres konferenciji nakon 116. sjednice Vlade .
Babić je kazao da je pozitivan trend rasta broja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori konstantan. Broj mikro, malih i srednjih preduzeća u prethodnoj godini, po podacima Poreske uprave je iznosio 29 534 što čini povećanje od 9,4% u odnosu na 2017 godinu, odnosno povećanje od čak 38% u odnosu na 2011. godinu. U ukupnoj zaposlenosti mikro, mala i srednja predduzeća učestvuju sa 76% a u 2018.godini zapošljavalo se 138 839 radnika sto je 6% više u odnosu na godinu prije te.
“Značajan i konstantan rast mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori obavezuje nas da mu posvetimo više paznje ali i resursa”, kazao je genralni direktor.
Babić je rekao da će Ministarstvo ekonomije kao institucija u čijoj je nadležnosti implementacija i kreiranje politike razvoja preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u tekućoj godini realizovati Program za unapređenje konkurentnosti privrede koji sadrži 10 programskih linija kroz koje će privrednicima biti na raspolaganju 1 milion 630 hiljada eura bespovratnih sredstava koja će se dodjeljivati kao subvencije.
“Kroz ovaj program, za koji je danas objavljen javni poziv,objedinili smo sve programe koje smo i prethodnih godina nudili na nivou Ministarstva ekonomije, pri čemu smo vodili računa da svaki program pojedinačno i dodatno prilagodimo privrednicima al ii da unaprijedimo i pojednostavimo procedure apliciranja i dodjele sredstava”, dodao je on.
Implementacijom programa finansijske podrške u 2018.godini je iznos podrške bio 60% veći u odnosu na 2017.godini. U 2017.godini podržali smo 65 predužeća, dok smo u 2018.godini podržali 102 preduzeća. Podržana preduzeća zapošljavaju više od 1 000 radnika.
U okviru planiranih aktivnosti za razvoj ženskog preduzetništva realizovano je 94,5% planiranih aktivnosti koje su imale za cilj kreiranje neophodnih uslova i osnova kako bi žene unaprijedile svoj položaj u društvu i iskazale svoje preduzetničke potencijale.
Strategijom cjeloživotnog preduzetničkog učenja realizovano je 92,4% planiranih aktivnosti predviđenih Akcionim planom za 2018.godinu a utrošeno je 8 miliona 250 hiljada eura .
“Promocija važnosti značaja obrazovanja po principu dualnog obrazovanja kao i jačanje saradnju izmedju obrazovnih institucija i privrede u cilju usaglašavanja obrazovnih programa sa potrebama tržištra rada, jedan od prioriteta na kojem treba dodatno raditi. Ministarstvo ekonomije je prepoznajući ove potrebe počelo da radi na pripremi nove Strategije za razvoj cjeloživotnog preduzetničkog učenja koja će biti pripremljena do kraja tekuće godine”, zaljučio je generalni direktor Babić.

meCrnogorski available languages

Top