>>>
> Finansije i investicije > Usluge iz socijalne i dječje zaštite finansirane sa 116 hiljada EUR

Usluge iz socijalne i dječje zaštite finansirane sa 116 hiljada EUR

meCrnogorski available languages

Ministar Purišić: Za finansiranje tri usluge iz socijalne i dječje zaštite 116 hiljada eura vlada.cg

 

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić potpisao je ugovore sa pružaocima usluga o načinu isplate i korišćenju sredstava, izvještavanju i nadzoru nad sprovođenjem usluga, i to:
– Projekat 1: Smještaja u Prihvatilištu – Skloništu djeteta, odraslog i starog lica koje je žrtva trgovine ljudima. Uslugu će pružati N V U Institut za socijalnu i obrazovnu politiku;
– Projekat 2: SOS telefon za djecu i mlade koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve, uslugu će sprovoditi Javna ustanova Dječji dom „Mladost“ Bijela;
– Projekat 3: SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve sa N V O SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

Kemal Purišić - izjava

Ministar Purišić izrazio je zadovoljstvo što se potpisivanjem ovih ugovora obezbjeđuju uslovi za kontinuirano pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite.
„Puno poštovanje ljudskih i dječjih pprava, rad na prevenciji i suzbijanju nasilja, kao jednog od najvećih problema i izazova u društvu, naš je zajednički cilj. Upravo o tome svjedoči i bliska saradnja i partnerstvo sa nevladinim organizacijama, koja se temelji na punoj posvećenosti problemu, profesionalizmu, koordiniranim i brzim reakcijama“,
dodao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.
Ovom prilikom ministar je uputio apel svim građankama i građanima, institucijama sistema i organizacijama civilnog društva da reaguju na svaki oblik nasilja, da ga pravovremeno prijavljuju i da se zajednički borimo i djelujemo za okruženje bez nasilja.
Ukupna sredstva koja je Ministarstvo rada i socijalnog staranja izdvojilo za finansiranje ovih usluga iznose 115.998,00 eura.

 

Potpisivanje ugovora o finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite u 2020. godini - kadrovi

Foto i Video materijal: vlada.cg Flickr

 

Vlada Crne Gore Government of Montenegro Ministarstvo rada i socijalnog staranja Ministry of Labor and Social Welfare

meCrnogorski available languages

Top