>>>
> Marketing i brendiranje > Vlada Crne Gore donijela komunikacionu strategiju

Vlada Crne Gore donijela komunikacionu strategiju

meCrnogorski available languages

Vlada Crne Gore odlučila je da standardizuje komunikacione kanale državnih organa. U praksi se ranije događalo da različiti državni organi i različita ministarstva koriste drugačije memorandume, prezentacije i samostalno razvijaju odnose s javnošću na svoj način. Napokon, u junu 2018. godine usvojena je komunikaciona strategija vlade.

Uvažavajući aktuelni društveno-politički i ekonomski ambijent, Vlada je prihvatila odgovornost da svoju zahtjevnu ulogu može u punoj mjeri ostvariti jedino uz visok stepen unutrašnje kohezije, razumijevanja i podrške građana.

Istraživanja javnog mnjenja, uključujući i ono koje je urađeno za potrebe izrade Strategije, nedvosmisleno govore o visokom stepenu povjerenja i podrške za ključne Vladine politike. Naime, preko dvije trećine građana u kontinuitetu podržava pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, kao proces kojim se crnogorsko društvo dodatno oslanja na evropske vrijednosti, a privredni i ekonomski ambijent izgrađuje po najvišim standardima razvijenog svijeta. Pored toga, značajno povjerenje javnosti uživaju i sektoriobrazovanja, zdravstva, bezbjednosti i realne ekonomije.

Istraživanja takođe ukazuju na nedovoljan nivo informisanosti građana o pojedinim Vladinim politikama, među kojima su: podsticaji države za pokretanje i razvoj biznisa, projekti za sticanje novih znanja i veću konkurentnost na tržištu rada, kao i veliki razvojni projekti u turizmu, saobraćajnoj infrastrukturi i energetici.

Ovo jasno upućuje na potrebu da se javne politike dodatno afirmišu kako bi se povećalo interesovanje i stručne i laičke javnosti, te objasnio značaj konkretnih aktivnosti i opšte koristi za kvalitet života građana.
Zato je ovaj strateški dokument u prvom redu namijenjen donosiocima odluka, odmah poslije njih – službenicima zaduženim za odnose s javnošću, ali i drugim zaposlenima u državnoj administraciji.

Zamišljen je kao set smjernica kojima se posao komuniciranja sa građanima uspostavlja kao neodvojivi dio kreiranja politika, i realizacije mjera i aktivnosti koje na mjerljiv način doprinose rezultatima rada Vlade.

Strategija naglašava potrebu da komunikacija sa građanima bude usmjerena na predstavljanje vizije, ciljeva i rezultata koje Vlada ostvaruje na planu unapređenja kvaliteta života u Crnoj Gori, na način koji je lako razumljiv i prilagođen potrebama i interesovanjima javnosti. Ovakav pristup, uz transparentnost i otvorenost prema medijima i organizacijama civilnog društva, ne obezbjeđuje samo veći stepen informisanosti, već omogućava aktivnije učešće građana u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika, dok sam po sebi predstavlja politiku koja je direktno u službi pune transparentnosti i veće odgovornosti javne uprave.
Stoga, komunuikaciona strategija afirmiše temeljno opredjeljenje Vlade da komunikacija sa građanima mora biti dvosmjeran proces, u kojem javna adminstracija ne samo da informiše, već i sa posebnom pažnjom osluškuje stavove javnosti, i ta saznanja koristi za kreiranje politika po mjeri građana.


meCrnogorski available languages

Top