>>>
> Ekonomija Crna Gora > Vlada Crne Gore: Stopirati izgradnju malih hidroelektrana (MHe)

Vlada Crne Gore: Stopirati izgradnju malih hidroelektrana (MHe)

meCrnogorski available languages

Premijer Duško Marković saopštio je danas u Pljevljima, nakon 139. sjednice Vlade održane u tom gradu da je lokacija održavanja sjednice određena kako bi Vlada baš u Pljevljima donijela važne odluke za razvoj i za građane Pljevalja. U fokusu su bile ekonomske teme Sjevera Crne Gore, naročito kada su u pitanju MHe

„Danas smo u Pljevljima održali sjednicu Vlade – kako bismo baš ovdje donijeli važne razvojne odluke za ovu opštinu i građane Pljevalja, i istovremeno započeli proces otklanjanja negativnih posljedica po životnu sredinu. Te posljedice nastale su eksploatacijom prirodnih resursa, a istovremeno su mogle uticati, ili su uticale na zdravlje stanovništva. Danas Vlada šalje jasnu poruku da je njeno opredjeljenje održiv razvoj koji prije svega podrazumijeva odgovoran odnos prema životnoj sredini, i valorizaciju resursa u skladu sa najvišim ekološkim standardima – u interesu današnje, ali i budućih generacija“ – rekao je predsjednik Marković na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.

Premijer je rekao da su Pljevlja uvijek bila okosnica crnogorske industrije i da se današnji ekonomski razvoj ne može zamisliti bez valorizacije brojnih potencijala ove opštine, ali i sanacije onoga što je devastirano.

„Nažalost, u periodu kada su u Pljevljima nastajali privredni i industrijski giganti, nijesu postojali niti su bili obavezujući visoki standardi zaštite životne sredine. A to je u dugom periodu rada i eksploatacije dovelo do devastacije prostora i visokog nivoa zagađenja zemljišta, vode i vazduha. Zbog toga danas građani Pljevalja nemaju onaj kvalitet života koji bi bio srazmjeran resursima koje Pljevlja imaju i kojima raspolažu. Ponoviću, sadašnja potreba da razvijamo Crnu Goru mora biti zasnovana na dinamičnoj ekonomskoj politici oslonjenoj na održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Pored toga, novi sadržaj razvojnih politika treba da podrazumijeva i sanaciju narušenog poretka u prirodi i prostoru. Eksplotacija prirodnih resursa u ovoj sredini rezultirala je stvaranjem nove ekonomske vrijednosti. Ali sada je na nama obaveza da jedan dio te vrijednosti planski uložimo u sanaciju posljedica, a drugi dio u budućnost, u kreiranje novih kvalitetnih radnih mjesta i zdravog životnog okruženja“ – rekao je premijer.

Predsjednik Vlade Crne Gore je rekao na konferenciji za medije da su u Pljevljima u toku investicije vrijedne gotovo stotinu miliona eura:

„U toku je sanacija dvije ekološke crne tačke: Deponije pepela i šljake Maljevac (TE Pljevlja) – radovi su već u toku i koštaće 3,2 miliona eura; Flotacionog jalovišta rudnika Šuplja Stijena – odabran je izvođač radova vrijednih 7,8 miliona eura; otvorene su ponude za ekološku rekonstrukciju termoelektrane u koju će biti uloženo 54 miliona eura; usaglašen je koncept i način finansiranja toplifikacije grada iz termoelektrane kao osnovnog i najracionalnijeg izvora toplote; došli smo do odgovarajućeg modela ekološke naknade. Vlada je danas dala saglasnost na predlog odluke Opštine Pljevlja, kojom će se, na pravedan način, od najvećih zagađivača u opštinski budžet svake godine slivati između 2.5 i 3 miliona eura namjenskih sredstava. U toku su radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja – Metaljka u dužini od skoro 17 kilometara za koji smo izdvojili 12 miliona eura. Otvorene su ponude za rekonstrukciju magistralnog puta Pljevlja – Mihajlovica vrijednosti 8 miliona eura. Završili smo magistralni put Crkvice – Vrulja vrijednosti 5 miliona eura, kao i projekte rekonstrukcije mosta na Tari i prilaznih saobraćajnica. Dakle, u Pljevlja se ulaže slovom i brojem – 100 miliona eura“ – rekao je Premijer.

Predsjednik Marković je rekao da je danas na sjendici bilo riječi i o dugu opštini Pljevlja po osnovi koncesija te da je Vlada zadužila Poresku upravu, nadležni sekretarijat Opštine Pljevlja i zaštitnika državnih interesa da pronađu adekvatno rješenje i da se nedostajuća sredstva budžetu opštine Pljevlja po osnovu nenaplaćenih koncesija obezbijede.

Zeleno svijetlo za bolnicu u Pljevljima, crveno za male hidroelektrane (mhe)

Predsjednik Vlade je rekao da je na današnjoj sjednici bilo riječi i o otežanom funkcionisanju Bolnice u Pljevljima zbog neadekvatnih prostornih kapaciteta.

„Mi moramo u Pljevljima kao i u cijeloj Crnoj Gori da obezbijedimo veći nivo i veći kvalitet zdravstvene zaštite. Zbog toga je Vlada danas zadužila Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo finansija i Upravu javnih radova da u najkraćem roku pronađu način i model za početak gradnje nove bolnice u Pljevljima“ – rekao je predsjednik Vlade.

Premijer je rekao da je na današnoj sjednici predmet pažnje Vlade bilo i pitanje malih hidroelektrana.

„Podsjećam da je ovaj program nesporno omogućio novi zamah ulaganja u proizvodnju električne energije. Ali je u tom razvojnom zamahu bilo i propusta koji bi nanijeli štetu prirodi. U pojedinim slučajevima ovaj koncept razvoja promašio bi svoj cilj – a to je unapređenje kvaliteta života i razvoj lokalnih zajednica, koji ne može teći odvojeno od očuvanja jedinstvene prirode i zdrave životne sredine na tim lokalitetima. Zato je danas Ministarstvo ekonomije dobilo zaduženje da, za početak, otpočne pregovore o sporazumnom raskidu ugovora o gradnji male elektrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju, zatim MHe na Murinskoj rijeci, MHE na Komarinskoj i Đuričkoj rijeci u Plavu, MHe na Trepačkoj rijeci u Andrijevici i MHe na Bukovici u Šavniku“ – kazao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Na pitanje novinara da li se, s obzirom na dobre ekonomske rezultate Vlade razmišlja o povećanju plata u zdravstvu i prosvjeti premijer Duško Marković je rekao da će plate biti povećane u 2020. i 2021. godini i to ne simbolično već suštinski.

meCrnogorski available languages

Top