>>>
> Magazin > Menadžment > Vršnjačko nasilje: smijenjen direktor žabljačke škole

Vršnjačko nasilje: smijenjen direktor žabljačke škole

meCrnogorski available languages

Direktor škole „Dušan Obradović“ Žabljak neće više obavljati tu funkciju. Razlog? Neadekvatan odgovor na vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje: smijenjen direktor žabljačke škole

Direktor žabljačke škole „Dušan Obradović“ Zoran Vojinović, u kojoj se desio najnoviji slučaj vršnjačkog nasilja, neće više obavljati tu funkciju. Takvu odluku donijelo je Ministarstvo prosvjete na čelu sa ministrom Damirom Šehovićem, a nakon današnjeg sastanka Nacionalnog tima za borbu protiv vršnjačkog nasilja koji je formiran pri ministarstvu.

Borba sa vršnjačkim nasiljem je prioritet ovog ministarstva, koje očekuje isti takav pristup od škola, ali i svih drugih nadležnih resora u Vladi. Ministarstvo prosvjete je preuzelo svoj dio odgovornosti uspostavljanjem novog sistema borbe sa nasiljem, te cijenimo da svako ko jeste nadležan, a nije spreman da se potpuno uključi u borbu sa nasiljem, ne treba da preuzima odgovornost upravljanja javnom ustanovom. Situacija u svim školama se i dalje detaljno prati, a naš princip rada ostaje jasan: škole i njihovi novoformirani timovi za borbu protiv nasilja su „prva linija odbrane“ i imaju jasnu obavezu, koju moraju preuzeti. Ukoliko se, analizom slučaja, utvrdi da nemaju volje ili kapaciteta za borbu sa problemom, Ministarstvo prosvjete i Nacionalni tim će nastaviti da preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti. slučaj vršnjačkog nasilja vrsnjacko linč silovanje nasilje

Naime, nakon nedavnog slučaja vršnjačkog nasilja prema učeniku šestog razreda u toj školi, sama ustanova je preduzela određene mjere, nakon čega se dva puta sastao i Nacionalni tim za borbu protiv vršnjačkog nasilja, i razmatrao kompletnu dokumentaciju. Zaključak je da je, i pored sprovođenja niza mjera, bilo propusta u postupanju uprave škole, a što je dovelo do neadekvatnog ishoda u ovom slučaju, odnosno premještaja djeteta u drugu školu. Nacionalni tim i Ministarstvo se nijesu oglašavali sa konkretnim informacijama ovim povodom do donošenja konačnog zaključka, a tako će biti i ubuduće, jer je cilj temeljan i objektivan pristup, koji neće biti ometan bilo kakvim pritiscima.

 

Borba sa vršnjačkim nasiljem je prioritet ovog ministarstva, koje očekuje isti takav pristup od škola, ali i svih drugih nadležnih resora u Vladi. Ministarstvo prosvjete je preuzelo svoj dio odgovornosti uspostavljanjem novog sistema borbe sa nasiljem, te cijenimo da svako ko jeste nadležan, a nije spreman da se potpuno uključi u borbu sa nasiljem, ne treba da preuzima odgovornost upravljanja javnom ustanovom.

Situacija u svim školama se i dalje detaljno prati, a naš princip rada ostaje jasan: škole i njihovi novoformirani timovi za borbu protiv nasilja su „prva linija odbrane“ i imaju jasnu obavezu, koju moraju preuzeti. Ukoliko se, analizom slučaja, utvrdi da nemaju volje ili kapaciteta za borbu sa problemom, Ministarstvo prosvjete i Nacionalni tim će nastaviti da preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti.

meCrnogorski available languages

Top