>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Web of Science – UCG pristupio citatnoj bazi podataka

Web of Science – UCG pristupio citatnoj bazi podataka

meCrnogorski available languages

Web of Science- UCG pristupio citatnoj bazi podataka

 

Web of Science- Univerzitet Crne Gore pristupio citatnoj bazi podataka

 

Univerzitet Crne Gore (UCG) pretplaćen je od 2020. godine na najveću svjetsku naučnu citatnu bazu podataka i servis kompanije Clarivate Analitcs – Web of Science.

Riječ je o platformi za pružanje pristupa indeksnim bazama podataka koje obuhvataju renomiranu svjetsku naučnu literaturu iz gotovo svih naučnih oblasti. Naime, ova platforma omogućava pristup abstraktima i člancima u eminentnim naučnim časopisima i naučnim monografijama, a dostupni su i drugi naučni materijali koji su pretraživi preko autora, naslova, teme, ključnih riječi, sažetaka i slično.

Shodno tome, istraživači na Univerzitetu Crne Gore dobili su priliku da koriste servise, pretraživačke i analitičke alate u okviru Web of Science baza koji im mogu biti od velike pomoći prilikom izbora naučne literature, pregleda atraktivnih istraživačkih oblasti i radova, sistematizacije i kategorizacije naučnih publikacija renomiranih svjetskih izdavača.

web of science

Univerzitet Crne Gore je iz sopstvenog budžeta izdvojio 70.000 eur čime je istraživačima na UCG-u omogućen pristup ovoj bazi na period od tri godine.

Svakom korisniku Univerziteta Crne Gore pristup je omogućen kroz lični nalog (e-mail) na domenu ucg.ac.me.

Onlajn prezentaciju servisa za akademsku zajednicu UCG možete pogledati ovdje:

Dodatna pojašnjenja u vezi sa funkcionalnostima platforme, raznovrsne obuke i video materijali sa uputstvima za korišćenje, dostupni su na linku: https://clarivate.libguides.com/home

 

Izvor: Min nauke

W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           W e b   o f    S c i e n c e           

meCrnogorski available languages

Top