>>>
> Marketing i brendiranje > www.gov.me : Savez slijepih zadovoljan novim sajtom

www.gov.me : Savez slijepih zadovoljan novim sajtom

meCrnogorski available languages

Savez slijepih zadovoljan novim sajtom Vlade www.gov.me

“Savez slijepih Crne Gore u ime osoba potpuno i djelimično oštećenog vida želi da informiše svoje članstvo i ukupnu javnost naše zemlje, da je novi Portal Vlade Crne Gore (www.gov.me) u cjelosti dostupan, odnosno pristupačan posjetiocima oštećenog vida.”, ističe se u saopštenju.

“Veoma nas raduje činjenica da su kreatori i donosioci odluka u Vladi Crne Gore, prepoznali realne potrebe svih građana i građanki, te da su se ovom prilikom vodili principima univerzalnog dizajna, odnosno pristupačnosti dokumenata i informacija koje se objavljuju na Vladinom portalu svima, pa i građanima potpuno ili djelimično oštećenog vida.

5 www.gov.me gov.me

www.gov.me sajt

Inače, napominjemo da je Savez slijepih u proteklom periodu imao veoma konstruktivnu saradnju sa nadležnim Direktoratom Ministarstva na rješavanju tadašnjeg problema pristupačnosti sajtova državne uprave, kao i to da smo u 2020, u zajedničkoj saradnji odradili Monitoring primjene smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e –pristupačnosti, čije preporuke su poslužile izradi Pravilnika o standardu pristupačnosti, ali i aktivno učestvovali u mapiranju problema, u pripremi ovog portala i njegovom testiranju. Sve navedeno je primjer jedne dobre prakse, iskustva kroz saradnju, koje je zapravo pokazalo da samo uključenost ciljnih grupa može dovesti do adekvatnih i očekivanih rezultata.

Dalje, elementi pristupačnosti ovog portala su apsolutno ispoštovani, kako za one koji imaju u potpunosti oštećen vid, tako i za osobe djelimično oštećenog vida. Opcija „PROČITAJ ME“ koristi sintezu govora koja tekst pretvara u sasvim ljudski, prirodan glas, uz pravilno izgovaranje – akcentovanje pojedinih riječi, odnosno kompletnog teksta.

www.gov.me gov.me vlada crne gore sajt

Za osobe djelimično oštećenog vida, postoji mogućnost da pritiskom na određenu komandu (opciju), ponuđeni tekst uvećaju, umanje, da dobiju jači kontrast i slično. Takođe, osobe koje imaju disleksiju, mogu odabrati font slova koji je prilagođen njihovim potrebama, što znači da je Portal Vlade www.gov.me u potpunosti pristupačan svim osobama s invaliditetom, koje su u ovom segmentu apsolutno izjednačene i ravnopravne sa svim ostalim građanima i građankama u našoj zemlji.

Važnost traženja, primanja i širenja informacija ovim pozitivnim primjerom je prepoznata, a time je omogućena i puna inkluzija osoba s invaliditetom.

Na kraju, izražavamo nadu i očekivanje da će i ostali relevantni subjekti u našem društvu, slijediti ovaj, veoma pozitivan primjer i kreirati svoje politike, procedure, informacije u skladu sa pozitivno-pravnim normama i principima univerzalnog dizajna, odnosno voditi računa da isti budu lako dostupni i pristupačni svim budućim posjetiocima/korisnicima.”, navodi se u saopštenju.

 

Prihvatili sugestiju

Na našu kritiku da je uklonjena stranica “državni simboli Crne Gore”, koja je postojala praktički od kad postoji internet u Crnoj Gori (i stari sajtovi Vlade mn.yu i vlada.cg.yu), stigao je odgovor i sa adrese ww.gov.me . Na stranici početnoj stranici Vlade Crne Gore postavljen je Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti, te etaloni grba, zastave i notni zapis himne.

 

 

Zahvalili smo se na odgovoru i predložili smo da se postave zvanični državni simboli u vektorskom obliku, te da se stavi download link za Himnu Crne Gore u mp3 formatu, kako bi i slabovide osobe i ostali građani mogli da uživaju u njenim tonovima.

 

Đe su materijali sa śednica?

Određeni broj korisnika interneta požalio se kako ne može da pronađe materijale sa śednica Vlade Crne Gore, kako trenutnog tako i ranijih sastava Vlade.

Iz resora javne uprave potvrdili su da rade i na rješavanju ovog problema i da će olakšati pretragu arhive.

 

Gostovanje na “Dvogledu”

 

Ministarka javne uprave Tamara Srzentić i ekspert Tamara Džuler gostovale su u emiji “Dvogled” javnog servisa Radija i Televizije Crne Gore đe su pričali o novom softverskom rješenju www.gov.me, digitalnoj transformaciji i unaprijeđenju rada Vlade.

meCrnogorski available languages

Top