>>>
> Finansije i investicije > Zaduživanje Crne Gore u 2019

Zaduživanje Crne Gore u 2019

meCrnogorski available languages

Zaduživanje Crne Gore u 2019

Vlada je na sjednici usvojila Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu. Ovom odlukom je zaduživanje definisano u smislu koji će se kreditni aranžmani zaključiti u toku 2019. godine, sa kojim finansijskim institucijama i u kojem iznosu, kao i za koje projekte. Projekti će se odnositi na izgradnju putne infrastrukture, vrtića, škola, realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, otpadnih voda, kao i energetske efikasnosti. Takođe, predviđeno je i za koje kreditne aranžmane država može izdati garancije.

„Odlukom se takođe omogućava mogućnost zaduženja države za potrebe finansiranja budžeta u iznosu od 370 miliona eura, od navedenog iznosa 190 miliona eura će biti potrebno za finansiranje budžetskih potreba, kapitalnog budžeta i otplate duga, dok je 180 miliona eura namijenjeno za finansiranje dionice puta Bar – Boljare“

, saopštio je na press konferenciji generalni direktor Direktorata za državni trezor, Dragan Darmanović i dodao da je Odlukom definisano da se Država može u 2019. godini zadužiti i za potrebe refinansiranja duga u iznosu od  250 miliona eura, projekat koji će biti obezbijeđen garancijom Svjetske banke. Takođe, i mogućnost zaduženja za potrebe realizacije projekta izgradnje dionice auto-puta Smokovac – Mateševo u visini potrebnih sredstava za realizaciju svih potrebnih aktivnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=HdhbZVWIWbU


Osim navedenog, Odlukom je predviđeno da se Država u toku godine može zaduživati za potrebe likvidnosti budžeta, i u obavezi je da ta sredstva vrati do kraja tekuće godine.

Sva pomenuta zaduženja su u skladu sa godišnjim Zakonom o budžetu za 2019. godinu, a postupak zaduživanja će sprovoditi Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva finansija.

 

C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  C G  

meCrnogorski available languages

Top