>>>
> Ekonomija Crna Gora > Zakon o radu u cilju suzbijanja sive ekonomije, fleksibilnosti na tržištu rada i zaštite zaposlenih

Zakon o radu u cilju suzbijanja sive ekonomije, fleksibilnosti na tržištu rada i zaštite zaposlenih

meCrnogorski available languages

Vlada je utvrdila Predlog Zakona o radu, čiji su osnovni ciljevi suzbijanje sive ekonomije, fleksibilnost na tržištu rada i zaštita prava zaposlenih. Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić je rekao da je Nacrtu zakona prethodio dugogodišnji rad i saradnja svih socijalnih partnera, čime je uspostavljena dodatna praksa jačanja socijalnog dijaloga.

U svim projektovanim ciljevima obezbijeđena je adekvatna norma, a zakon će dati odgovore na sve ciljeve. Novi Zakon ima 40 normi više u odnosu na Zakon koji je trenutno na snazi. Zakon je donijet u transparentnoj proceduri, uz konsultacije i komentare važnih partnera kao što su Svjetska banka i MMF.

„Pozitivno mišljenje od strane Evropske komisije dobijeno je 13. novembra 2019. godine, nakon čega je usaglašen sa Sekretarijatom za zakonodavstvo i proslijeđen Vladi Crne Gore na utvrđivanje“, kazao je Purišić.

On je naveo neke od ključnih novina, a to su: obaveza poslodavcu koji ima više od 10 zaposlenih da ima akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, zasnivanje radnog odnosa danom stupanja na rad.

„Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme produženo je na 36 mjeseci umjesto dosadašnjih 24 mjeseca. Nadalje, novi Zakon predviđa ugovor o radu van prostorija poslodavca: rad na daljinu, rad od kuće i rad u domaćinstvu, kao posebnu vrstu ugovora o radu, zatim zaključivanje Ugovora o radu preko Agencije za privremeno zapošljavanje, ali ne duže od 24 mjeseca“, naveo je Purišić.

Ministar je dodao i da se shodno novim Zakonom godišnji odmor ne može zamijeniti novčanom nadoknadom, što je neprikosnoveno pravo zaposlenog.

„Zakon propisuje i isplatu zarade isključivo preko žiro računa, a obračun zarade će imati snagu izvršne isprave, zatim zaštitu od prestanka radnog odnosa na određeno vrijeme dok traje trudničko i porodiljsko odsustvo“, kazao je Purišić.

Zakonom je predviđena i posebna zaštita zaposlenog kod poslodavca, Inspekcije rada, Agencije za MRRS i sudova.

„Sporazumni raskid radnog odnosa proizvodiće dejstvo samo kad se ovjeri kod nadležnog organa“, dodao je Purišić.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2020. godinu u ukupnom broju od 20.454 dozvole.

meCrnogorski available languages

Top